Statistisk sentralbyrå

Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk

3 Kulturell tjenesteyting (NACE 92.1). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter. 2006 og 2007
  Antall bedrifter Syssel-setting1 Omsetning2 Lønnskostnader Produksjons-verdi Bearbeidings-verdi3 Bruttoinvesteringer4
      Millioner kroner
2007 2 115 3 171 4 442,8  879,5 4 278,2 1 430,9  153,5
Østfold 54  130 72,8 20,9 68,8 26,7 0,7
Akershus  221  275  528,9 58,3  521,8  307,4 11,8
Oslo  861 1 257 2 735,0  449,2 2 609,8  694,9 50,2
Hedmark 43  107 73,7 32,1 74,2 31,1 4,6
Oppland 55 59 34,2 12,4 33,2 10,0 0,0
Buskerud 69  127 83,5 18,4 79,4 28,8 2,9
Vestfold 61 94 70,8 24,9 67,7 30,3 3,8
Telemark 42 69 37,4 14,2 35,5 13,3 1,2
Aust-Agder 23 41 23,0 7,2 22,3 9,1 0,5
Vest-Agder 64  102 75,6 26,0 71,4 24,6 4,0
Rogaland  110  176  154,4 36,8  148,4 56,1 6,9
Hordaland  170  274  244,3 74,2  244,0  101,4 8,5
Sogn og Fjordane 25 44 11,4 6,1 10,9 4,4 2,1
Møre og Romsdal 57 57 36,5 13,2 34,6 9,9 7,4
Sør-Trøndelag 91  122  118,3 34,7  117,6 41,0 2,1
Nord-Trøndelag 29 60 26,3 11,7 25,3 8,5 0,4
Nordland 62 75 47,7 19,7 47,1 16,5 0,4
Troms Romsa 45 61 : : : : :
Finnmark Finnmárku 33 41 : : : : :
Andre norske områder5 - - - - - - -
               
2006 1 850 2 898 3 973,5  770,4 3 923,8 1 128,7  109,9
Østfold 43  111 97,4 19,4 93,1 26,6 2,7
Akershus  179  240  209,8 42,8  202,8 74,4 4,9
Oslo  753 1 196 2 654,4  418,6 2 633,0  638,8 53,6
Hedmark 43 89 67,6 29,7 66,7 31,3 2,1
Oppland 52 62 36,8 9,5 35,7 14,3 0,4
Buskerud 64  127 80,4 16,7 75,0 26,9 2,4
Vestfold 50  103 62,9 17,7 60,2 25,3 3,4
Telemark 37 68 42,1 14,0 39,8 17,5 3,3
Aust-Agder 14 32 : : : : :
Vest-Agder 61 99 73,1 23,6 72,8 30,4 1,4
Rogaland 95  148  147,5 31,9  146,2 58,9 10,9
Hordaland  162  222  203,0 53,7  202,4 75,3 4,9
Sogn og Fjordane 21 37 10,3 4,3 10,0 3,8 0,3
Møre og Romsdal 52 59 38,9 12,3 37,7 12,6 9,5
Sør-Trøndelag 79  116  109,6 26,9  109,4 36,1 2,4
Nord-Trøndelag 26 53 24,1 9,6 23,0 7,8 0,4
Nordland 50 70 48,4 18,9 47,6 18,8 1,4
Troms Romsa 38 31 23,7 7,4 23,8 14,1 0,9
Finnmark Finnmárku 30 34 18,0 6,3 20,0 5,1 1,4
Andre norske områder5 1 1 : : : : :
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3  Til faktorpriser.
4  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.
5  Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen.

Standardtegn i tabeller