Statistisk sentralbyrå

Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk

2 Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Bedrifter. 2007
Næringshovedgruppe I alt Bedrifter med sysselsetting
0-1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-249 250-
92.1 Film og video                
Antall bedrifter 2 115 1 759  225 70 33 27 1 -
Sysselsetting1 3 171  791  595  453  432  812 88 -
Omsetning2 4 442,8  821,2  623,1  893,5 : 1 376,2 : -
Lønnskostnader3  879,5 74,2  201,9  184,6 :  280,2 : -
Produksjonsverdi4 4 278,2  819,4  614,9  889,6 : 1 232,7 : -
Bearbeidingsverdi4 1 430,9  468,2  188,5  239,7 :  376,4 : -
Bruttoinvesteringer5  153,5 34,4 31,3 12,0 : 24,5 : -
                 
92.2 Radio og fjernsyn                
Antall bedrifter  363  211 60 39 15 15 19 4
Sysselsetting1 6 240  122  160  255  187  469 1 376 3 671
Omsetning2 9 035,3  153,9  517,4  481,5  132,1  705,5 1 997,7 5 047,1
Lønnskostnader3 3 550,7 45,1 66,8  129,3 86,9  255,6  767,2 2 199,8
Produksjonsverdi4 9 007,5  153,7  517,3  481,5  132,1  704,8 1 991,5 5 026,6
Bearbeidingsverdi4 4 060,2 72,2 -25,8 98,8 60,3  224,5 1 017,9 2 612,5
Bruttoinvesteringer5  580,9 8,0 1,3 3,6 16,3 39,1  110,3  402,3
                 
92.4 Nyhetsbyråer                
Antall bedrifter 1 226 1 182 33 4 2 3 2 -
Sysselsetting1  868  484 75 27 21 93  168 -
Omsetning2  858,0  236,3 33,4 47,4 :  322,7 : -
Lønnskostnader3  233,3 17,7 13,4 17,1 : 63,8 : -
Produksjonsverdi4  857,6  236,3 33,0 47,4 :  322,7 : -
Bearbeidingsverdi4  389,4  146,3 16,9 25,6 : 66,6 : -
Bruttoinvesteringer5 -7,9 -8,8 -9,4 1,0 : 3,5 : -
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med. Millioner kroner.
3  Millioner kroner.
4  Til faktorpriser. Millioner kroner.
5  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.

Standardtegn i tabeller