Statistisk sentralbyrå

Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk

1 Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Bedrifter. 2004-2007
Næringsundergruppe Antall bedrifter Sysselsetting1 Omsetning2 Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Produksjons-verdi Bearbeidingsverdi3 Bruttoinvesteringer4
      Millioner kroner
92.1 Film og video                  
2004 1 513 2 664 3 385,0 3 435,2 3 181,3  646,6 3 276,2 1 013,4  157,4
2005 1 712 2 733 3 491,0 3 552,5 3 305,1  675,8 3 449,9 1 023,2 73,8
2006 1 850 2 898 3 973,5 4 027,7 3 793,9  770,4 3 923,8 1 128,7  109,9
2007 2 115 3 171 4 442,8 4 582,8 4 357,0  879,5 4 278,2 1 430,9  153,5
                   
92.11 Film- og videoproduksjon                  
2004 1 308 1 258 1 394,3 1 440,7 1 214,5  309,7 1 308,4  574,5 38,3
2005 1 510 1 349 1 518,1 1 577,1 1 382,2  365,9 1 506,2  599,7 57,4
2006 1 655 1 525 1 774,3 1 829,7 1 657,2  439,6 1 758,6  675,5 80,6
2007 1 913 1 821 2 127,0 2 260,6 2 067,3  529,1 2 000,9  774,5 81,9
                   
92.12 Distribusjon av film og video                  
2004 21  138 1 035,2 1 038,4  965,3 72,1 1 034,9  163,4 2,1
2005 24  139 1 079,8 1 083,9  991,6 70,5 1 080,9  173,7 1,2
2006 30  148 1 229,4 1 230,2 1 163,3 78,2 1 229,4  162,3 6,3
2007 30  142 1 372,7 1 374,3 1 284,0 82,7 1 372,1  405,7 2,3
                   
92.13 Filmframvisning                  
2004  184 1 268  955,5  956,2 1 001,5  264,7  932,9  275,5  117,0
2005  178 1 245  893,2  891,5  931,2  239,4  862,7  249,7 15,2
2006  165 1 225  969,7  967,8  973,4  252,7  935,8  290,9 23,0
2007  172 1 208  943,1  947,8 1 005,7  267,7  905,2  250,6 69,3
                   
92.2 Radio og fjernsyn                  
2004  359 5 833 7 106,3 7 276,1 7 040,7 2 763,2 7 104,4 3 278,9  304,3
2005  362 6 010 7 581,7 7 611,2 7 328,1 2 969,3 7 564,8 3 626,0  361,9
2006  353 6 083 8 516,8 8 592,8 8 340,0 3 100,2 8 494,5 3 739,1  568,1
2007  363 6 240 9 035,3 9 064,0 9 078,6 3 550,7 9 007,5 4 060,2  580,9
                   
92.4 Nyhetsbyråer                  
2004  853  845  902,4  905,0  762,0  245,8  903,5  409,0 11,1
2005  972  799  941,0  944,6  772,4  243,8  941,7  431,0 10,5
2006 1 087  849  976,8  984,6  797,4  250,5  977,8  446,6 15,3
20075 1 226  868  858,0  981,3  717,6  233,3  857,6  389,4 -7,9
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3  Til faktorpriser.
4  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.
5  Flytting av foretak medfører at tallene for 2007 innenfor nyhetsbyråer ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger.

Standardtegn i tabeller