Statistisk sentralbyrå

Strukturen i jordbruket

8 Jordbruksbedrifter, etter driftsform. 2000-2009*
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Jordbruksbedrifter i alt 70 740 68 539 65 607 61 890 58 231 55 507 53 003 51 218 49 935 48 825 47 906
Driftsform                      
Korn og oljevekstar 12 080 12 011 11 790 11 145 10 413 10 090 9 579 9 075 8 720 8 578 8 209
Øvrige jordbruksvekstar 4 974 6 232 5 784 4 889 5 241 4 996 5 040 5 419 5 817 6 193 7 622
Hagebruksvekstar 2 439 2 323 2 176 2 212 1 864 1 712 1 693 1 599 1 760 1 705 1 630
Storfe mjølkeproduksjon 20 299 18 720 17 652 16 360 15 797 15 108 14 271 13 306 12 288 11 371 10 576
Storfe kjøttproduksjon 4 025 4 512 4 106 4 059 3 836 3 700 3 678 3 919 3 869 3 835 3 708
Storfe mjølke- og kjøttproduksjon i kombinasjon 1 179  977 1 098 1 111  699  640  769  671  646  525  527
Sau 12 710 12 456 12 491 11 923 11 862 10 699 9 695 9 249 8 812 8 665 8 068
Øvrige grovfôretande dyr 5 972 4 491 4 159 3 964 2 613 2 738 2 624 2 468 2 681 2 595 1 738
Svin og fjørfe 1 820 1 740 1 588 1 686 1 420 1 530 1 657 1 653 1 687 1 663 1 578
Blanda planteproduksjon  938  870  831  786  766  724  642  587  534  505  509
Blanda husdyrproduksjon 1 582 1 429 1 308 1 255 1 046  964  962  886  816  739  704
Plante- og husdyrproduksjon i kombinasjon 2 722 2 778 2 624 2 500 2 674 2 606 2 393 2 386 2 305 2 451 3 037
Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller