Statistisk sentralbyrå

Strukturen i jordbruket

7 Dyretal per jordbruksbedrift med vedkomande husdyr, etter fylke og bruksstorleik
  Storfe Sau over 1 år Mjølkegeit Svin Høner
  I alt Ku1 Alssvin Slaktesvin
  I alt Mjølkeku Ammeku
19792 18,0 9,6 .. .. 19,4 333,8 9,7 ..  261
19892 25,3 11,7 .. .. 31,1 345,9 16,1 ..  580
19994 34,3 13,2 13,8 6,7 42,1 68,9 27,2 72,3  783
20004 34,6 13,5 14,4 7,3 43,4 71,5 30,6 92,2  851
20014 36,4 14,0 14,6 8,0 45,2 73,4 33,3 97,7  958
20024 37,9 14,5 15,2 8,3 46,9 74,7 36,0  107,4  984
20034 39,9 15,2 15,9 9,2 49,6 77,7 39,7  117,0 1 083
20044 41,1 15,6 16,3 9,8 51,9 78,8 43,2  126,9 1 275
20054 42,9 16,1 16,7 10,6 54,9 80,7 47,6  146,5 1 351
20064 44,5 16,8 17,6 10,9 55,8 82,5 53,5  158,2 1 584
20074 46,1 17,6 18,5 11,5 56,0 82,5 56,5  173,8 1 885
20084 48,4 18,6 19,8 12,0 57,7 86,1 60,6  182,9 1 983
2009*4 50,0 19,2 20,5 12,9 59,6 88,5 64,1  194,8 2 075
                   
2009*4                  
Fylke                  
Østfold 60,1 23,5 28,6 15,1 29,9 - 63,4  243,6 3 781
Akershus og Oslo 63,3 23,6 26,6 17,5 36,3 64,0 51,6  193,8 2 412
Hedmark 58,1 22,1 21,3 19,9 65,5 55,6 78,2  224,2 3 217
Oppland 52,9 19,7 19,7 15,2 66,1 83,8 60,5  181,5 1 356
Buskerud 44,5 18,8 19,1 15,6 62,5 90,8 51,4 89,9 1 321
Vestfold 63,3 25,9 29,1 20,3 32,1 - 73,0  276,6 2 938
Telemark 34,8 14,8 16,5 12,4 54,8 70,0 79,4  129,5 1 338
Aust-Agder 38,5 15,2 17,9 10,4 49,5 - 39,3  198,0 1 975
Vest-Agder 41,2 15,9 17,0 11,3 41,5 - 55,7  114,3 1 146
Rogaland 61,0 22,0 24,6 10,5 68,4 89,0 80,5  209,4 3 444
Hordaland 30,2 13,4 15,7 7,4 45,9 84,9 35,1 92,4 1 051
Sogn og Fjordane 31,1 13,3 14,4 6,6 47,0 97,1 31,0 80,8  747
Møre og Romsdal 46,8 18,5 20,3 10,4 51,0  110,5 36,0  166,8  804
Sør-Trøndelag 52,4 19,9 21,1 11,4 75,3 50,0 42,6  122,0 1 674
Nord-Trøndelag 63,8 23,1 24,1 15,3 65,1 73,8 66,5  213,5 3 254
Nordland 51,6 18,4 19,3 12,2 77,8 99,9 63,6  199,4  516
Troms Romsa 41,1 16,6 17,4 10,9 78,1 86,4 34,5  133,3  708
Finnmark Finnmárku 47,9 19,9 21,5 5,5 74,9 - 29,3 96,5  829
                   
Jordbruksareal i drift                  
-49 dekar 85,3 33,4 36,4 6,3 27,4 93,3 93,4  206,4 3 452
50-99 dekar 14,5 6,9 8,1 5,7 37,4 74,8 42,3  124,8  878
100-199 dekar 27,4 11,4 12,6 8,6 58,7 83,1 47,3  148,1 1 322
200-499 dekar 51,8 19,2 19,4 14,1 84,9  109,5 61,3  199,1 1 945
500- dekar  105,9 36,1 36,2 24,6  115,5  107,8 83,7  279,0 4 193
1  Enkelte jordbruksbedrifter har både mjølkeku og ammeku.
2  Gjeld bedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.
3  Medrekna hanndyr.
4  Samdrifter osv. med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift er medrekna.
Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller