Statistisk sentralbyrå

Strukturen i jordbruket

6 Husdyr. 1979, 1989, 1999, 2006-2009*
  19791 19891 19992 20062 20072 20082 2009*2
Hest 20 704 17 417 26 959 31 154 32 946 34 387 35 546
Storfe i alt  968 843  949 369 1 033 070  922 976  905 515  891 170  877 712
Ku  372 288  340 469  349 757  318 458  314 309  311 520  305 869
Mjølkeku .. ..  312 948  259 084  253 364  248 283  239 386
Ammeku .. .. 36 809 59 374 60 945 63 237 66 483
Sau 1 952 092 2 183 098 2 324 789 2 360 062 2 267 039 2 250 471 2 297 047
Under 1 år 1 089 588 1 284 018 1 369 422 1 431 576 1 372 651 1 352 587 1 386 300
Over 1 år  862 504  899 080  955 367  928 486  894 388  897 884  910 747
Geit 80 652 .. 78 590 72 207 71 987 69 467 67 767
Mjølkegeit 357 849 367 691 51 724 42 365 41 161 38 853 37 604
Svin  672 754  656 695  738 372  836 426  837 892  828 243  839 441
Alssvin 86 340 84 233  100 408  102 483 99 216 99 618  101 027
Alspurke 81 951 .. 97 495 99 744 97 218 96 892 97 852
Alsråne 4 389 .. 2 913 2 739 1 998 2 726 3 175
Andre svin  586 414  572 462  637 964  733 943  738 676  728 625  738 414
Høner 3 827 799 3 441 719 3 181 174 3 362 969 3 542 094 3 668 435 3 833 799
Livkylling .. .. 1 459 614 1 318 784 1 386 641 1 280 137 1 419 438
Slaktekylling .. .. 4 833 875 10 840 718 12 606 075 13 099 623 11 885 199
1  Gjeld bedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.
2  Samdrifter osv. med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift er medrekna.
3  Geit over 1 år

Standardtegn i tabeller