Statistisk sentralbyrå

Strukturen i jordbruket

4 Jordbruksareal per jordbruksbedrift, etter fylke. 1979, 1989, 1999-2009*. Dekar
  19791 19891 19992 20002 20012 20022 20032 20042 20052 20062 20072 20082 2009*2
Heile landet 76,1 99,7  146,8  152,1  159,5  169,1  178,7  187,3  195,4  202,0  206,7  209,8  211,8
Fylke                          
Østfold  139,2  155,1  214,0  221,6  234,1  244,8  257,4  266,0  276,1  280,1  285,4  288,2  294,2
Akershus og Oslo  137,6  160,8  233,7  238,7  251,8  261,9  274,0  283,1  293,5  302,4  311,3  314,6  315,5
Hedmark 92,8  117,5  181,8  188,5  200,9  214,0  226,9  236,1  247,5  255,9  262,7  268,4  274,8
Oppland 81,1  103,0  145,7  150,2  156,4  164,6  171,5  178,6  185,4  188,6  192,7  194,2  195,9
Buskerud 74,4 89,6  136,7  142,4  151,0  158,9  169,0  179,3  188,0  196,7  204,2  210,1  213,4
Vestfold  107,9  123,0  176,9  181,8  190,5  199,6  212,2  219,8  225,0  232,8  240,6  245,0  247,8
Telemark 49,6 60,1  100,1  105,0  112,6  120,4  128,5  136,3  144,2  149,8  154,3  156,8  154,7
Aust-Agder 38,4 53,5 95,7  101,5  108,0  117,4  127,4  137,3  142,4  149,7  152,6  156,6  154,3
Vest-Agder 43,6 59,1  101,7  105,5  112,6  121,3  133,0  143,6  150,5  158,3  158,2  162,0  159,0
Rogaland 85,5  110,7  156,4  161,2  164,6  171,1  177,4  181,3  188,4  195,9  199,9  203,5  205,4
Hordaland 46,2 60,3 84,2 87,2 91,1 95,0  101,4  108,7  114,3  120,6  120,9  121,3  122,1
Sogn og Fjordane 50,5 64,2 90,0 93,7 97,9  103,5  109,9  115,8  120,9  124,7  129,3  132,7  132,9
Møre og Romsdal 56,6 80,0  122,7  127,6  133,4  144,3  151,7  159,4  166,6  171,9  177,4  181,0  182,6
Sør-Trøndelag 87,2  114,9  159,1  163,6  171,8  184,0  193,9  203,3  211,5  216,8  220,9  226,0  228,3
Nord-Trøndelag  107,3  135,7  176,1  181,8  187,7  198,0  208,1  217,1  224,5  231,1  233,8  237,6  241,4
Nordland 58,1 94,1  151,2  159,2  167,2  179,7  190,7  202,2  211,8  218,7  224,1  221,8  223,3
Troms Romsa 49,0 78,2  133,0  139,7  148,7  157,7  169,4  182,2  189,9  199,0  204,4  211,6  214,3
Finnmark Finnmárku 56,5 95,1  160,3  169,5  184,1  202,0  218,0  228,1  232,1  244,9  251,0  251,1  261,0
1  Gjeld bedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.
2  Samdrifter osv. med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift er medrekna.

Standardtegn i tabeller