Statistisk sentralbyrå

Strukturen i jordbruket

3 Jordbruksbedrifter, etter storleiken på jordbruksareal i drift og fylke
  I alt Storleiksklasser. Dekar
   -49 50-99 100-199 200-299 300-499 500-
19791  125 302 62 017 32 716 21 632 5 652 2 576  709
19891 99 382 37 031 24 969 25 330 7 928 3 266  858
19992 70 740 14 517 16 720 22 286 10 367 5 273 1 577
20002 68 539 13 574 15 677 21 411 10 556 5 613 1 708
20012 65 607 11 804 14 762 20 541 10 726 5 878 1 896
20022 61 890 9 975 13 476 19 555 10 563 6 209 2 112
20032 58 231 8 211 12 230 18 669 10 404 6 424 2 293
20042 55 507 7 047 11 243 17 754 10 354 6 631 2 478
20052 53 003 6 411 10 141 16 764 10 186 6 817 2 684
20062 51 218 5 998 9 597 15 901 9 836 6 963 2 923
20072 49 935 6 171 8 875 15 195 9 534 7 064 3 096
20082 48 825 6 213 8 660 14 481 9 198 7 031 3 242
2009*2 47 906 6 476 8 423 13 830 8 788 6 985 3 404
               
2009*2              
Fylke              
Østfold 2 528  222  294  696  463  457  396
Akershus og Oslo 2 483  195  349  603  393  490  453
Hedmark 3 870  380  595  976  674  719  526
Oppland 5 290  630  903 1 703 1 078  726  250
Buskerud 2 459  272  516  746  410  308  207
Vestfold 1 674  211  303  466  253  249  192
Telemark 1 649  303  477  483  171  151 64
Aust-Agder  728  181  148  198  105 72 24
Vest-Agder 1 216  263  273  309  194  142 35
Rogaland 4 886  857  652 1 328  984  760  305
Hordaland 3 469  824 1 066  982  383  168 46
Sogn og Fjordane 3 405  606  873 1 242  480  186 18
Møre og Romsdal 3 133  402  567  981  687  412 84
Sør-Trøndelag 3 287  273  470  987  731  611  215
Nord-Trøndelag 3 650  372  413  973  860  715  317
Nordland 2 616  326  310  720  570  530  160
Troms Romsa 1 190  117  184  349  274  194 72
Finnmark Finnmárku  373 42 30 88 78 95 40
1  Gjeld bedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.
2  Samdrifter osv. med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift er medrekna.
Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller