Statistisk sentralbyrå

Strukturen i jordbruket

2 Personlege brukarar etter alder. Prosent. Gjennomsnittsalder
  Personlege brukarar i alt -39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70- år Gjennomsnittsalder
              År
19791, 2  124 408 22 19 26 23 10 52
19891, 3 98 610 27 27 21 18 8 49
1999 69 959 26 29 28 14 3 48
2000 67 644 25 29 28 15 3 48
2001 64 485 24 29 29 14 3 48
2002 60 044 24 30 29 15 3 49
2003 56 301 22 30 30 15 3 48
2004 53 376 22 30 30 15 3 49
2005 50 476 22 30 30 16 2 49
2006 48 417 21 30 30 17 2 49
2007 46 939 21 30 30 18 2 49
2008 45 679 20 30 30 19 2 50
2009* 44 905 19 29 30 19 3 50
               
2009*              
Fylke              
Østfold 2 427 20 30 30 19 2 50
Akershus og Oslo 2 391 17 30 30 20 3 51
Hedmark 3 701 17 29 30 21 3 51
Oppland 4 841 19 31 29 18 2 49
Buskerud 2 334 17 30 31 21 2 51
Vestfold 1 600 21 27 32 18 3 50
Telemark 1 591 18 29 30 20 4 50
Aust-Agder  692 17 29 32 19 4 50
Vest-Agder 1 144 21 30 26 18 4 50
Rogaland 4 478 23 29 27 18 3 49
Hordaland 3 280 17 26 31 22 4 51
Sogn og Fjordane 3 205 15 27 31 22 4 52
Møre og Romsdal 2 884 18 28 30 21 3 50
Sør-Trøndelag 3 073 18 32 29 18 2 50
Nord-Trøndelag 3 345 22 33 28 16 2 48
Nordland 2 433 18 28 31 20 3 51
Troms Romsa 1 142 17 30 31 20 3 50
Finnmark Finnmárku  344 19 28 27 21 3 50
               
Jordbruksareal i drift              
-49 dekar 5 210 17 24 29 24 7 52
50-99 dekar 8 251 15 26 29 24 5 50
100-199 dekar 13 545 18 28 30 21 3 49
200-499 dekar 15 008 22 33 30 15 1 48
500- dekar 2 891 24 36 29 11 0 47
1  Gjeld personlege brukarar med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.
2  I 1979 mangla det oppgåve over alder for 27 menn og 16 kvinner.
3  I 1989 mangla det oppgåve over alder for 15 menn og 6 kvinner.
Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller