Statistisk sentralbyrå

1 Jordbruksbedrifter i alt og jordbruksbedrifter etter brukartype
  Jordbruksbedrifter i alt Etter brukartype
  Med personleg brukar Med upersonleg brukar
  I alt Mannlege brukarar Kvinnelege brukarar I alt Ansvarleg selskap AS, institusjon o.l.
1979  125 302  124 408  115 375 9 033  894 . .
1989 99 382 98 610 89 267 9 343  772 . .
1999 70 740 69 959 60 914 9 045  781  462  319
2000 68 539 67 645 58 439 9 205  894  578  316
2001 65 607 64 485 55 503 8 982 1 122  749  373
2002 61 890 60 044 52 182 7 862 1 846 1 398  448
2003 58 231 56 308 48 980 7 328 1 923 1 565  358
2004 55 507 53 376 46 337 7 039 2 131 1 813  318
2005 53 003 50 476 43 751 6 725 2 527 2 184  343
2006 51 218 48 417 41 857 6 560 2 801 2 429  372
2007 49 935 46 939 40 389 6 550 2 996 2 582  414
2008 48 825 45 679 39 204 6 475 3 146 2 667  479
2009* 47 906 44 905 38 500 6 405 3 001 2 564  437
2009*              
Fylke              
Østfold 2 528 2 427 2 108  319  101 80 21
Akershus og Oslo 2 483 2 391 2 063  328 92 50 42
Hedmark 3 870 3 701 3 192  509  169  140 29
Oppland 5 290 4 841 4 226  615  449  418 31
Buskerud 2 459 2 334 1 986  348  125 85 40
Vestfold 1 674 1 600 1 429  171 74 39 35
Telemark 1 649 1 591 1 349  242 58 33 25
Aust-Agder  728  692  591  101 36 23 13
Vest-Agder 1 216 1 144  976  168 72 55 17
Rogaland 4 886 4 478 3 829  649  408  364 44
Hordaland 3 469 3 280 2 775  505  189  161 28
Sogn og Fjordane 3 405 3 205 2 720  485  200  185 15
Møre og Romsdal 3 133 2 884 2 431  453  249  230 19
Sør-Trøndelag 3 287 3 073 2 702  371  214  191 23
Nord-Trøndelag 3 650 3 345 2 903  442  305  281 24
Nordland 2 616 2 433 2 034  399  183  161 22
Troms 1 190 1 142  917  225 48 43 5
Finnmark  373  344  269 75 29 25 4
Jordbruksareal i drift              
     0 dekar1 1 862  865  707  158  997  958 39
  1-  4 "2  283  187  144 43 96 18 78
  5- 49 " 4 331 4 158 3 369  789  173 62  111
 50- 99 " 8 423 8 251 6 869 1 382  172  114 58
100-199 " 13 830 13 545 11 514 2 031  285  233 52
200-299 " 8 788 8 467 7 384 1 083  321  293 28
300-499 " 6 985 6 541 5 842  699  444  419 25
500-    " 3 404 2 891 2 671  220  513  467 46
1  Omfattar i hovudsak samdrifter med mjølkeproduksjon.
2  Omfattar i hovudsak driftseiningar med hagebruk.

Standardtegn i tabeller