Statistisk sentralbyrå


Post og telekommunikasjoner, strukturstatistikk

3   Post og distribusjonsvirksomhet (NACE 64.1). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter. 2000 og 2001
 
  Antall bedrifter Sysselsetting1 Omsetning2 Lønnskostnader Produksjonsverdi Bearbeidingsverdi3 Investeringer4
      Millioner kroner
2001  614 28 822 13 820,0 7 658,3 13 741,8 8 598,6 20,9
Østfold 24 1 459  544,5  340,4  541,4  470,2 5,5
Akershus 80 1 176  462,1  184,8  459,4  381,5 9,2
Oslo  172 7 531 6 767,6 2 381,6 6 729,2 2 986,8 -311,8
Hedmark 10 1 165  314,0  328,6  312,3  226,5 36,5
Oppland 17 1 015  222,8  225,5  221,8  154,1 3,3
Buskerud 30 1 669  385,7  367,6  383,8  297,5 43,8
Vestfold 38 1 313  843,2  421,0  838,5  716,4 31,5
Telemark 18  628  159,4  126,4  158,7  118,1 -1,2
Aust-Agder 7  293 59,8 44,8 59,5 43,7 1,0
Vest-Agder 18 1 109  660,0  309,0  656,2  567,1 19,8
Rogaland 35 1 754  861,1  467,8  856,0  732,9 33,5
Hordaland 89 2 556  776,5  625,6  772,1  614,0 56,8
Sogn og Fjordane 2  704 : : : : :
Møre og Romsdal 15  993  269,9  310,5  268,4  189,9 10,6
Sør-Trøndelag 35 1 921  660,1  433,9  656,3  550,1 44,1
Nord-Trøndelag 6  703 97,2  171,4 96,6 58,9 3,4
Nordland 4 1 396  300,6  341,1  298,7  217,7 11,4
Troms 9 1 062  211,9  315,7  210,6  117,7 19,3
Finnmark Finnmárku 5  375 : : : : :
Andre norske områder5 - - - - - - -
2000  596 30 015 13 253,9 7 604,5 13 188,6 7 155,3 50,2
Østfold 24 1 446  635,3  317,9  632,1  558,3 6,2
Akershus 76 2 010  452,6  478,6  450,3  322,5 11,6
Oslo  179 7 929 6 069,2 2 382,8 6 040,0 1 528,3 -85,0
Hedmark 9 1 172  310,8  297,1  309,3  226,3 6,0
Oppland 22  947  241,0  218,6  240,0  170,2 2,8
Buskerud 33 1 579  422,1  329,6  420,2  327,9 9,9
Vestfold 41 1 200  496,4  275,6  494,1  407,4 9,6
Telemark 22 1 119  335,3  240,5  333,7  263,4 7,2
Aust-Agder 6  577  254,3  107,3  253,0  229,2 4,9
Vest-Agder 17  922  598,5  224,7  595,5  527,5 5,1
Rogaland 36 1 747  846,9  438,2  842,5  732,3 16,1
Hordaland 71 2 523  798,1  620,0  794,1  606,9 14,3
Sogn og Fjordane 2  610 : : : : :
Møre og Romsdal 12 1 092  274,0  295,0  272,7  183,9 6,0
Sør-Trøndelag 25 1 548  633,0  403,3  629,6  526,1 8,7
Nord-Trøndelag 5  699  129,7  171,0  129,0 89,2 1,2
Nordland 6 1 407  305,3  310,1  303,6  181,0 11,1
Troms 6 1 053  242,4  255,3  241,1  132,9 7,7
Finnmark Finnmárku 4  435 : : : : :
Andre norske områder5 - - - - - - -
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Ikke medregnet merverdiavgift.
3  Til faktorpriser.
4  Investeringsbegrepet er endret i forhold til tidligere publiseringer (se 'Om statistikken').
5  Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen.

Standardtegn i tabeller