Statistisk sentralbyrå

Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk

5 Databehandlingsvirksomhet. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Foretak. 2007
Næringshovedgruppe I alt Foretak med sysselsetting
0-1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-249 250-
72 Databehandlingsvirksomhet i alt                
Antall foretak 9 841 7 356 1 352  531  308  184 92 18
Sysselsetting1 41 238 3 327 3 507 3 491 4 105 5 515 9 027 12 266
Omsetning2 62 818,0 4 299,0 4 287,6 4 311,3 6 073,0 7 713,9 14 368,2 21 764,9
Lønnskostnader3 25 812,4  686,7 1 532,0 1 937,5 2 504,3 3 523,0 6 269,4 9 359,4
Produksjonsverdi3 58 571,0 4 128,8 4 071,1 4 042,3 5 623,5 7 357,0 13 153,7 20 194,6
Bearbeidingsverdi4 32 332,0 1 690,6 1 917,1 2 306,7 3 258,3 4 231,5 7 715,4 11 212,4
Bruttoinvesteringer5 1 256,1  106,7  101,4 62,7  110,5  152,8  520,7  201,2
                 
72.1 Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare                
Antall foretak  113 94 11 2 5 1 - -
Sysselsetting1  184 49 28 14 70 23 - -
Omsetning2  267,9 36,5 32,2 : : : - -
Lønnskostnader3 83,2 6,4 13,9 : : : - -
Produksjonsverdi3  214,3 34,7 29,1 : : : - -
Bearbeidingsverdi4  126,1 20,2 19,1 : : : - -
Bruttoinvesteringer5 5,6 0,1 0,6 : : : - -
                 
72.2 Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare                
Antall foretak 8 499 6 373 1 166  476  259  140 72 13
Sysselsetting1 30 544 2 936 3 038 3 134 3 427 4 227 6 921 6 861
Omsetning2 43 874,5 3 691,1 3 415,2 3 874,8 4 678,5 5 910,9 10 934,1 11 369,8
Lønnskostnader3 18 920,3  588,9 1 350,1 1 745,7 2 121,7 2 779,1 4 843,9 5 490,9
Produksjonsverdi3 40 140,1 3 535,3 3 212,5 3 621,5 4 281,3 5 593,2 9 898,4 9 997,8
Bearbeidingsverdi4 23 405,7 1 515,7 1 647,9 2 088,8 2 476,7 3 367,7 6 053,7 6 255,2
Bruttoinvesteringer5  508,0 66,8 74,2 52,2 80,9 85,7  374,5 -226,4
                 
72.3 Databehandling                
Antall foretak  223  114 38 22 17 17 11 4
Sysselsetting1 7 054 43 95  140  238  487 1 167 4 884
Omsetning2 14 182,5  203,0  487,4  211,2  306,8  664,1 : :
Lønnskostnader3 5 010,6 13,3 41,7 74,2  125,5  290,2 : :
Produksjonsverdi3 13 752,4  196,7  482,9  200,8  295,7  643,1 : :
Bearbeidingsverdi4 6 552,5 48,1  107,4  111,1  165,4  360,8 : :
Bruttoinvesteringer5  569,2 3,8 3,6 1,9 13,6 29,5 : :
                 
72.4 Drift av databaser                
Antall foretak  766  569  111 28 26 24 8 -
Sysselsetting1 2 609  204  283  185  352  725  860 -
Omsetning2 3 783,6  309,5  293,7  194,3  926,8  993,5 1 065,9 -
Lønnskostnader3 1 444,5 71,8  109,7 99,3  207,8  404,7  551,2 -
Produksjonsverdi3 3 777,9  309,2  293,5  191,1  926,1  991,9 1 065,9 -
Bearbeidingsverdi4 1 858,0 86,7  118,9 87,6  542,3  444,7  577,9 -
Bruttoinvesteringer5  157,1 35,1 21,5 8,1 13,0 30,6 48,9 -
                 
72.5 Vedlikehold og reparasjon av datamaskiner                
Antall foretak  238  205 25 3 1 2 1 1
Sysselsetting1  844 94 61 18 18 53 79  521
Omsetning2 : : : : : : : :
Lønnskostnader3 : : : : : : : :
Produksjonsverdi3 : : : : : : : :
Bearbeidingsverdi4 : : : : : : : :
Bruttoinvesteringer5 : : : : : : : :
                 
72.6 Annen databehandlingsvirksomhet                
Antall foretak 2 1 1 - - - - -
Sysselsetting1 3 1 2 - - - - -
Omsetning2 : : : - - - - -
Lønnskostnader3 : : : - - - - -
Produksjonsverdi3 : : : - - - - -
Bearbeidingsverdi4 : : : - - - - -
Bruttoinvesteringer5 : : : - - - - -
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med. Millioner kroner.
3  Millioner kroner.
4  Til faktorpriser. Millioner kroner.
5  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.

Standardtegn i tabeller