Statistisk sentralbyrå

Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk

4 Databehandlingsvirksomhet. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Foretak. 2004-2007
Næringsundergruppe Antall foretak Sysselsetting1 Omsetning2 Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Produksjonsverdi Bearbeidingsverdi3 Bruttoinvesteringer4
      Millioner kroner
72 Databehandlingsvirksomhet i alt                  
2004 9 372 35 067 45 702,0 46 008,0 43 066,3 17 758,0 42 065,1 23 185,9 1 326,3
2005 9 348 36 131 49 076,3 49 380,5 46 141,6 19 361,5 45 384,0 24 725,3 1 474,6
2006 9 292 38 107 54 945,0 55 166,8 51 780,4 22 354,3 51 735,0 27 961,9 1 742,7
2007 9 841 41 238 62 818,0 63 118,8 59 339,5 25 812,4 58 571,0 32 332,0 1 256,1
                   
72.1 Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare                  
2004  136  395  687,1  687,3  646,1  196,0  443,7  250,9 13,5
2005  122  317  565,7  568,3  528,6  150,6  379,2  206,6 8,5
2006  116  149  221,2  223,0  206,4 63,0  171,1 83,8 6,7
2007  113  184  267,9  271,1  230,9 83,2  214,3  126,1 5,6
                   
72.2 Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare                  
2004 7 994 26 772 32 971,2 33 245,1 30 984,0 13 389,2 30 039,9 17 210,5  496,6
2005 8 026 26 514 33 841,1 34 124,4 31 800,3 13 958,8 30 814,1 17 328,4  798,7
2006 8 042 28 203 38 661,0 38 838,2 36 206,8 16 301,1 35 956,4 20 232,4  917,9
2007 8 499 30 544 43 874,5 44 091,4 41 256,4 18 920,3 40 140,1 23 405,7  508,0
                   
72.21 Utvikling av standard programvare                  
2004  822 5 448 7 330,3 7 384,1 7 079,8 2 947,4 7 132,5 3 783,1 72,7
2005  808 5 399 7 503,2 7 567,0 6 965,7 3 024,7 7 446,4 3 887,4  130,5
2006  790 5 906 9 228,9 9 289,4 8 684,0 3 624,3 9 096,2 4 616,9  130,9
2007  810 6 568 10 349,4 10 410,1 9 912,2 4 138,1 10 246,6 5 182,0  248,7
                   
72.22 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare                  
2004 7 172 21 324 25 640,9 25 860,9 23 904,2 10 441,8 22 907,4 13 427,4  423,9
2005 7 218 21 115 26 337,9 26 557,4 24 834,7 10 934,1 23 367,7 13 441,0  668,2
2006 7 252 22 297 29 432,1 29 548,8 27 522,8 12 676,7 26 860,1 15 615,5  787,1
2007 7 689 23 976 33 525,1 33 681,3 31 344,2 14 782,2 29 893,5 18 223,7  259,3
                   
72.3 Databehandling                  
2004  188 4 972 8 902,0 8 910,5 8 463,8 2 991,1 8 532,7 4 230,8  721,8
2005  180 6 351 11 338,0 11 344,5 10 699,5 3 994,4 10 936,5 5 562,4  576,1
2006  204 6 847 12 468,4 12 505,3 12 091,4 4 639,0 12 129,5 5 845,5  748,0
2007  223 7 054 14 182,5 14 249,1 13 604,1 5 010,6 13 752,4 6 552,5  569,2
                   
72.4 Drift av databaser                  
2004  763 2 067 2 416,1 2 437,6 2 280,9  878,7 2 393,3 1 140,2 84,3
2005  742 2 135 2 665,8 2 676,5 2 472,2  947,5 2 631,6 1 281,4 86,7
2006  686 2 103 2 904,6 2 910,1 2 624,6 1 031,3 2 845,6 1 431,1 63,7
2007  766 2 609 3 783,6 3 797,2 3 562,8 1 444,5 3 777,9 1 858,0  157,1
                   
72.5 Vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner                  
2004  248  800  675,3  676,9  649,4  286,8  606,0  327,6 10,0
2005  254  800  656,8  657,3  632,3  307,7  615,4  343,1 4,4
2006  230  794  681,4  681,8  642,5  317,0  625,4  366,2 6,2
2007  238  844 : : : : : : :
                   
72.6 Annen databehandlingsvirksomhet                  
2004 43 61 50,4 50,6 42,2 16,2 49,5 25,8 0,2
2005 24 14 9,0 9,4 8,6 2,4 7,1 3,5 0,1
2006 14 11 8,4 8,4 8,6 2,9 7,0 2,9 0,1
2007 2 3 : : : : : : :
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3  Til faktorpriser.
4  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.

Standardtegn i tabeller