Statistisk sentralbyrå

Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk

3 Databehandlingsvirksomhet (NACE 72). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter. 2006 og 2007
  Antall bedrifter Sysselsetting1 Omsetning2 Lønnskostnader Produksjonsverdi Bearbeidingsverdi3 Bruttoinvesteringer4
      Millioner kroner
2007 10 195 41 452 62 969 25 918 58 588 32 449 1 262
Østfold  440 1 033 1 266  545 1 152  653 40
Akershus 1 581 6 104 10 126 4 137 9 253 5 096 -200
Oslo 2 767 18 243 30 678 12 232 28 912 15 283  921
Hedmark  262  641  686  305  600  333 9
Oppland  233  609  644  302  613  366 7
Buskerud  541  882 1 081  394  927  543 23
Vestfold  516 1 196 1 340  561 1 226  734 36
Telemark  214  752 1 151  525 1 105  574 37
Aust-Agder  177  536  672  281  573  374 11
Vest-Agder  295  647  617  301  555  301 20
Rogaland  653 3 292 4 548 2 122 4 249 2 744 14
Hordaland  875 2 951 4 141 1 700 3 939 2 275  187
Sogn og Fjordane  107  216  246  100  207  119 13
Møre og Romsdal  316  659  768  338  681  415 13
Sør-Trøndelag  585 2 317 3 344 1 430 3 166 1 786 81
Nord-Trøndelag  119  116 88 32 81 42 0
Nordland  229  580  705  270  614  361 19
Troms Romsa  216  570  747  270  615  348 33
Finnmark Finnmárku 67  105 : : : : :
Andre norske områder5 2 3 : : : : :
               
2006 9 601 38 044 54 466 22 274 51 674 28 463 1 729
Østfold  414  972 1 084  426 1 012  584 36
Akershus 1 480 5 665 8 987 3 662 8 496 4 677  222
Oslo 2 599 16 645 26 352 10 592 25 239 13 513  892
Hedmark  237  540  646  248  577  333 5
Oppland  227  559  533  266  512  311 5
Buskerud  496  761  885  318  789  443 30
Vestfold  505 1 134 1 191  500 1 088  654 28
Telemark  214  671  897  376  861  444 71
Aust-Agder  157  580  577  290  568  274 8
Vest-Agder  281  603  497  257  456  253 13
Rogaland  615 2 897 3 800 1 661 3 632 2 209 80
Hordaland  843 2 888 3 953 1 649 3 784 2 158  165
Sogn og Fjordane 91  196  247 80  203  110 15
Møre og Romsdal  298  611  597  247  541  334 15
Sør-Trøndelag  581 2 008 2 677 1 101 2 547 1 366 74
Nord-Trøndelag  109 92 82 20 72 30 3
Nordland  205  601  644  256  586  334 44
Troms Romsa  190  531  690  261  583  332 22
Finnmark Finnmárku 56 87  128 62  126  101 1
Andre norske områder5 3 3 3 1 2 1 0
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3  Til faktorpriser.
4  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.
5  Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkelen.

Standardtegn i tabeller