Statistisk sentralbyrå

Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk

2 Databehandlingsvirksomhet. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Bedrifter. 2007
Næringshovedgruppe I alt Bedrifter med sysselsetting
0-1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-249 250-
72 Databehandlingsvirksomhet i alt                
Antall bedrifter 10 195 7 403 1 438  607  378  238  122 9
Sysselsetting1 41 452 3 367 3 749 4 035 5 073 7 148 12 443 5 637
Omsetning2 62 969 4 349 4 671 5 144 7 531 10 273 20 295 10 705
Lønnskostnader3 25 918  708 1 693 2 262 3 151 4 668 9 070 4 366
Produksjonsverdi3 58 588 4 176 4 397 4 737 6 932 9 598 18 717 10 029
Bearbeidingsverdi4 32 449 1 720 2 108 2 748 4 074 5 595 10 778 5 428
Bruttoinvesteringer5 1 262  108  110 72 -235  210  649  349
                 
72.1 Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare                
Antall bedrifter  118 94 13 4 4 2 1 -
Sysselsetting1  416 49 34 29 50 46  208 -
Omsetning2  625 37 40 72 72 : : -
Lønnskostnader3  214 6 16 21 27 : : -
Produksjonsverdi3  553 35 32 65 44 : : -
Bearbeidingsverdi4  282 20 21 40 32 : : -
Bruttoinvesteringer5 7 0 2 1 0 : : -
                 
72.2 Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare                
Antall bedrifter 8 750 6 403 1 225  536  309  181 89 7
Sysselsetting1 31 246 2 964 3 206 3 556 4 127 5 543 8 717 3 133
Omsetning2 44 839 3 724 3 656 4 510 5 733 8 021 : :
Lønnskostnader3 19 374  604 1 467 2 011 2 614 3 754 : :
Produksjonsverdi3 41 024 3 565 3 420 4 137 5 191 7 400 : :
Bearbeidingsverdi4 23 914 1 535 1 771 2 428 3 067 4 495 : :
Bruttoinvesteringer5  556 67 80 60 -272  133 : :
                 
72.3 Databehandling                
Antall bedrifter  281  121 55 25 34 23 21 2
Sysselsetting1 6 289 49  140  168  475  648 2 305 2 504
Omsetning2 12 937 :  585  249  699  859 5 078 :
Lønnskostnader3 4 526 : 75 84  264  368 1 962 :
Produksjonsverdi3 12 499 :  578  237  674  824 4 863 :
Bearbeidingsverdi4 5 943 :  159  131  383  460 2 302 :
Bruttoinvesteringer5  528 : 4 2 21 32  190 :
                 
72.4 Drift av databaser                
Antall bedrifter  784  577  114 32 27 26 8 -
Sysselsetting1 2 631  209  293  215  368  741  805 -
Omsetning2 3 820  325  311  244  971 1 113  857 -
Lønnskostnader3 1 441 75  114  116  220  440  475 -
Produksjonsverdi3 3 813  325  310  241  970 1 112  857 -
Bearbeidingsverdi4 1 912 95  130  116  560  491  520 -
Bruttoinvesteringer5  155 35 23 9 13 36 39 -
                 
72.5 Vedlikehold og reparasjon av datamaskiner                
Antall bedrifter  260  207 30 10 4 6 3 -
Sysselsetting1  867 95 74 67 53  170  408 -
Omsetning2 : : : 70 56 : : -
Lønnskostnader3 : : : 30 26 : : -
Produksjonsverdi3 : : : 58 52 : : -
Bearbeidingsverdi4 : : : 32 33 : : -
Bruttoinvesteringer5 : : : 1 2 : : -
                 
72.6 Annen databehandlingsvirksomhet                
Antall bedrifter 2 1 1 - - - - -
Sysselsetting1 3 1 2 - - - - -
Omsetning2 : : : - - - - -
Lønnskostnader3 : : : - - - - -
Produksjonsverdi3 : : : - - - - -
Bearbeidingsverdi4 : : : - - - - -
Bruttoinvesteringer5 : : : - - - - -
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med. Millioner kroner.
3  Millioner kroner.
4  Til faktorpriser. Millioner kroner.
5  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.

Standardtegn i tabeller