Statistisk sentralbyrå

Databehandlingsvirksomhet, strukturstatistikk

1 Databehandlingsvirksomhet. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Bedrifter. 2004-2007
Næringsundergruppe Antall bedrifter Sysselsetting1 Omsetning2 Driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Produksjonsverdi Bearbeidingsverdi3 Brutto investeringer4
      Millioner kroner
72 Databehandlingsvirksomhet i alt                  
2004 9 670 34 969 44 069,0 44 376,6 42 077,0 17 653,1 41 032,5 22 400,3 1 339,7
2005 9 617 36 106 48 593,2 48 897,2 45 380,1 19 318,4 45 509,1 24 949,8 1 510,2
2006 9 601 38 044 54 466,0 54 686,0 50 698,6 22 273,8 51 673,9 28 462,7 1 728,7
2007 10 195 41 452 62 969,4 63 270,1 59 468,8 25 917,9 58 588,0 32 448,8 1 262,1
                   
72.1 Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare                  
2004  143  381  586,6  586,8  564,1  162,4  370,2  198,8 13,7
2005  127  312  527,2  529,8  458,8  139,2  373,0  226,5 8,5
2006  118  358  655,5  657,9  591,4  189,3  599,4  276,5 6,7
2007  118  416  624,7  628,0  583,1  214,4  552,8  282,0 6,5
                   
72.2 Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare                  
2004 8 189 27 098 32 450,3 32 725,7 30 973,0 13 659,4 30 043,7 17 018,8  696,2
2005 8 197 27 409 35 107,9 35 391,2 32 758,8 14 551,4 32 517,5 18 357,0  886,8
2006 8 254 29 124 40 175,6 40 353,8 37 385,5 16 956,1 37 815,5 21 310,9  972,8
2007 8 750 31 246 44 839,2 45 056,1 42 211,8 19 373,8 41 024,3 23 914,1  556,3
                   
72.21Utvikling av standard programvare                  
2004  854 5 634 7 466,7 7 521,1 7 218,4 3 021,9 7 264,0 3 868,0 74,5
2005  843 5 703 7 901,1 7 937,8 7 386,2 3 235,5 7 745,5 4 092,3  135,7
2006  844 6 274 9 779,6 9 839,4 9 239,5 3 903,2 9 646,8 4 908,7  134,4
2007  872 6 878 10 900,2 10 960,8 10 453,7 4 390,2 10 639,5 5 461,1  253,9
                   
72.22 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare                  
2004 7 335 21 464 24 983,6 25 204,6 23 754,6 10 637,6 22 779,6 13 150,8  621,7
2005 7 354 21 706 27 206,8 27 453,4 25 372,6 11 315,9 24 772,0 14 264,7  751,1
2006 7 410 22 850 30 396,0 30 514,4 28 146,1 13 052,9 28 168,7 16 402,2  838,4
2007 7 878 24 368 33 939,0 34 095,2 31 758,1 14 983,6 30 384,8 18 453,0  302,5
                   
72.3 Databehandling                  
20046  249 4 444 7 809,1 7 817,6 7 499,5 2 622,2 7 476,2 3 641,8  531,1
20056  241 5 305 9 491,0 9 497,4 8 909,5 3 325,1 9 247,3 4 687,1  519,5
2006  268 5 587 9 989,5 10 023,0 9 424,0 3 769,2 9 713,1 5 035,7  679,7
2007  281 6 289 12 936,9 13 003,4 12 407,7 4 525,8 12 498,5 5 943,2  527,5
                   
72.4 Drift av databaser                  
20045  770 2 184 2 518,8 2 540,5 2 380,2  915,9 2 493,7 1 186,7 88,0
20055  752 2 254 2 776,1 2 786,9 2 584,2  987,8 2 741,8 1 330,5 91,1
2006  694 2 167 2 945,2 2 950,5 2 677,3 1 043,4 2 886,2 1 433,6 63,0
2007  784 2 631 3 820,1 3 833,7 3 540,2 1 440,7 3 813,3 1 911,6  155,2
                   
72.5 Vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner                  
2004  275  799  653,7  655,4  618,1  276,9  599,3  328,3 10,5
2005  276  812  681,9  682,5  660,2  312,7  622,4  345,2 4,1
2006  253  797  692,8  693,2  612,5  313,2  653,7  403,7 6,4
2007  260  867 : : : : : : :
                   
72.6 Annen databehandlingsvirksomhet                  
20045 44 63 50,4 50,6 42,2 16,2 49,5 25,8 0,2
20055 24 14 9,0 9,4 8,6 2,4 7,1 3,5 0,1
2006 14 11 7,5 7,5 7,9 2,6 6,0 2,4 0,1
2007 2 3 : : : : : : :
1  Gjennomsnittlig antall personer over året.
2  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
3  Til faktorpriser.
4  Anskaffelser inkludert påkostninger fratrukket salg.
5  Revisjon av næringsplasseringer vanskeliggjør sammenligning mot tidligere årganger.
6  Økningen skyldes hovedsakelig omplassering innenfor næringshovedområdet 72.

Standardtegn i tabeller