Statistisk sentralbyrå


Slakt, kontrollert

1   Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tal dyr
  Hest Ku Kvige/okse Kalv Sau Geit Svin Fjørfe Rein
1997 2 305  138 270  199 799 11 962 1 223 261 25 669 1 344 838 31 253 427 51 064
1998 2 390  138 544  205 974 10 128 1 163 938 24 715 1 333 404 29 320 684 47 624
1999 2 373  139 249  224 120 24 831 1 149 633 21 034 1 404 382 33 402 377 46 904
2000 2 261  145 701  207 544 29 562 1 150 712 21 838 1 350 015 38 919 081 30 786
2001 2 416  136 078  190 897 22 650 1 203 974 21 196 1 325 955 38 335 296 ..
2002 2 410  130 423  192 441 23 279 1 236 620 21 120 1 328 230 40 932 389 ..
                   
2002                  
Østfold  160 3 011 3 595  506 5 607 8  114 177 8 891 348 ..
Akershus og Oslo  291 3 045 4 766  489 9 823 74 76 277 1 615 145 ..
Hedmark  182 7 502 11 127 1 714 68 684  682  163 819 8 933 089 ..
Oppland  235 15 196 24 653 2 299  147 856 1 979  115 798  570 255 ..
Buskerud  157 3 157 3 683 2 062 63 288 1 216 19 011  904 637 ..
Vestfold  186 1 608 2 502  264 4 307 41  104 504 2 840 852 ..
Telemark  127 1 428 2 976  336 35 206  592 26 015  300 930 ..
Aust-Agder 34 1 069 1 684  319 22 366 27 9 426  251 285 ..
Vest-Agder 84 2 943 5 077  591 31 567 19 12 006  318 767 ..
Rogaland  274 21 948 31 620 4 102  234 229 1 326  307 099 6 730 029 ..
Hordaland  166 6 967 9 725 1 808  114 723 1 682 25 552  893 671 ..
Sogn og Fjordane 65 8 290 11 727 2 969  118 150 4 144 17 894  145 646 ..
Møre og Romsdal 64 12 787 18 864 1 230 71 803 3 703 25 734  171 198 ..
Sør-Trøndelag  198 13 252 20 177 1 805 74 723 56 40 479 4 013 254 ..
Nord-Trøndelag 64 15 226 21 091 1 371 54 531  287  210 022 4 352 283 ..
Nordland 58 9 314 14 378  436 99 042 1 532 43 941 - ..
Troms 52 2 568 3 549  491 68 975 3 737 13 285 - ..
Finnmark Finnmárku 13 1 112 1 247  488 11 741 15 3 192 - ..

Standardtegn i tabeller