Statistisk sentralbyrå
Tabell 2  Innbetalt og fordelt skatt. Januar-juli 1998-1999. Millioner kroner
Fylke Skatteinngang i alt Prosentvis endring i forhold til samme periode året før Ordinær skatt til primærkommunen Prosentvis endring i forhold til samme periode året før Ordinær skatt til fylkeskommunen Prosentvis endring i forhold til samme periode året før
1998 1999 1998/1999 1998 1999 1998/1999 1998 1999 1998/1999
I alt 173 912 179 560 3,2 35 595 36 176 1,6 14 512 17 143 18,1
01 Østfold 7 630 8 213 7,6 1 584 1 711 8,0 854 913 7,0
02 Akershus 19 960 22 069 10,6 4 076 4 408 8,1 2 199 2 360 7,3
03 Oslo1 31 956 35 660 11,6 8 352 6 705 -19,7 - 1 519 -
04 Hedmark 4 991 5 416 8,5 1 104 1 198 8,5 578 629 8,8
05 Oppland 4 991 5 481 9,8 1 127 1 226 8,8 581 635 9,3
06 Buskerud 8 145 8 873 8,9 1 740 1 870 7,5 913 984 7,8
07 Vestfold 6 797 7 389 8,7 1 441 1 548 7,4 765 825 7,9
08 Telemark 5 073 5 336 5,2 1 092 1 185 8,5 572 618 8,1
09 Aust-Agder 2 974 3 283 10,4 656 715 9,0 341 373 9,3
10 Vest-Agder 4 918 5 232 6,4 1 048 1 104 5,4 543 576 6,1
11 Rogaland 14 948 16 616 11,2 2 822 3 091 9,5 1 528 1 655 8,4
12 Hordaland 15 086 16 601 10,0 3 033 3 305 9,0 1 627 1 764 8,4
14 Sogn og Fjordane 3 189 3 417 7,2 756 813 7,5 379 406 7,3
15 Møre og Romsdal 7 615 8 256 8,4 1 618 1 731 6,9 860 913 6,2
16 Sør-Trøndelag 8 241 8 895 7,9 1 689 1 826 8,1 912 978 7,2
17 Nord-Trøndelag 3 176 3 513 10,6 713 759 6,3 375 404 7,9
18 Nordland 5 758 6 179 7,3 1 417 1 537 8,5 753 808 7,3
19 Troms 3 714 4 078 9,8 911 998 9,6 492 539 9,6
20 Finnmark 1 302 1 392 6,9 418 450 7,6 228 245 7,5
23 Kontinentalsokkelen 13 449 3 663 -72,8 -2 -1 -64,7 14 0 -102,1
Arbeidsgiveravgift til folketrygden Prosentvis endring i forhold til samme periode året før Medlemsavgift til folketrygden Prosentvis endring i forhold til samme periode året før Rest: Oljeskatter, inntektsskatt og formuesskatt til staten, fellesskatt til staten mv. Prosentvis endring i forhold til samme periode året før
1998 1999 1998/1999 1998 1999 1998/1999 1998 1999 1998/1999
I alt 38 563 42 711 10,8 27 545 29 859 8,4 57 696 53 672 -7,0
01 Østfold 1 691 1 830 8,2 1 386 1 511 9,0 2 115 2 248 6,3
02 Akershus 4 189 4 595 9,7 3 441 3 747 8,9 6 055 6 960 15,0
03 Oslo 10 839 12 449 14,9 3 905 4 139 6,0 8 859 10 848 22,5
04 Hedmark 1 052 1 128 7,2 965 1 053 9,1 1 292 1 410 9,1
05 Oppland 1 027 1 140 11,0 974 1 064 9,3 1 283 1 416 10,4
06 Buskerud 1 785 1 959 9,8 1 474 1 602 8,7 2 234 2 458 10,0
07 Vestfold 1 452 1 601 10,3 1 242 1 342 8,1 1 897 2 072 9,2
08 Telemark 1 120 1 110 - 920 1 007 9,4 1 370 1 417 3,5
09 Aust-Agder 620 692 11,6 553 612 10,6 804 891 10,8
10 Vest-Agder 1 120 1 234 10,2 861 928 7,9 1 347 1 390 3,1
11 Rogaland 4 219 4 726 12,0 2 379 2 613 9,8 4 000 4 531 13,3
12 Hordaland 3 663 3 929 7,2 2 664 2 918 9,5 4 099 4 686 14,3
14 Sogn og Fjordane 598 650 8,8 595 654 9,9 861 894 3,8
15 Møre og Romsdal 1 631 1 787 9,6 1 415 1 519 7,4 2 091 2 306 10,3
16 Sør-Trøndelag 1 862 2 028 8,9 1 531 1 642 7,2 2 246 2 422 7,8
17 Nord-Trøndelag 595 649 9,2 660 701 6,2 833 1 000 20,1
18 Nordland 611 660 7,9 1 289 1 405 9,0 1 688 1 770 4,8
19 Troms 355 389 9,7 872 959 10,0 1 085 1 193 10,0
20 Finnmark 11 14 23,9 420 443 5,5 225 240 6,6
23 Kontinentalsokkelen 124 142 15,0 1 1 8,3 13 312 3 520 -73,6

1 Fra og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylke.