Statistisk sentralbyrå


Sjøtransportundersøkelsen

4   Innenlandsk rutefart. Tallet på skip, bruttotonn og passasjerer. 1997-2001
  I alt Hurtigruten1 Lokalruter2 Bilferjeruter
Skip i alt 1997  336 12  132  192
  1998  342 11  141  190
  1999  336 11  135  190
  2000  416 11  223  182
  2001  415 11  208  196
           
Bruttotonn 1997  296 904 94 299 23 668  178 937
  1998  282 153 91 663 23 695  166 795
  1999  290 334 91 663 25 243  173 428
  2000  307 212 91 663 63 994  151 555
  2001  331 096 91 663 67 366  172 067
           
Passasjerer. 1 000 1997 44 451  410 7 374 36 667
  1998 45 447  441 7 996 37 010
  1999 46 037  433 8 181 37 423
  2000 50 191  421 12 195 37 575
  2001 49 557  447 12 890 36 220
1  Hurtigruten Bergen-Kirkenes.
2  For årene 1997 til og med 1999 inneholder lokalruter alle konsesjonspliktige rutene for passasjertransport. For 2000 og 2001 teller man alle passasjerskip i innenriksfart i Norsk Ordinært Skipsregister over 50 bruttotonn.

Standardtegn i tabeller