Statistisk sentralbyrå


Sjøtransportundersøkelsen

3   Skip i innenlandsk leie- og egentransport. Transportmengde i innenriksfart og utenriksfart, etter skipsgruppe. 2001. 1 000 tonn
Skipsgruppe I alt Gods innenriks Gods utenriks
1997 19 092 16 255 2 839
1998 18 149 15 414 2 735
1999 19 937 15 950 3 987
2000 Tørrlastskip og tankskip under 3 000 bruttotonn 20 040 17 159 2 881
2001 Tørrlastskip og tankskip under 3 000 bruttotonn 24 487 19 538 4 949
       
Tørrlastskip      
1999      
Totalt 100-  499 bt 4 242 4 216 26
100-  199 '  689  686 3
200-  299 ' 1 297 1 290 7
300-  499 ' 2 256 2 240 16
500-3 000 ' 12 984 9 206 3 778
       
2000      
50-  499 ' 4 796 4 704 92
>500 ' 12 103 9 439 2 664
       
2001      
50-  499 ' 5 493 5 373  120
>500 ' 16 622 12 206 4 416
       
Tankskip      
1999      
100-3 000 ' 2 712 2 528  183
       
2000      
50-3 000 ' 3 141 3 016  125
       
2001      
50-3 000 ' 2 372 1 959  413

Standardtegn i tabeller