Statistisk sentralbyrå


Sjøtransportundersøkelsen

2   Sjøtransportundersøkelsen. Transportert godsmengde innenriks og utenriks på norskregistrerte1 tank- og tørrlastskip i innenriksfart. 2000 og 2001
Skipsgruppe Gods totalt Gods innenriks Gods utenriks Aktive skip Aktiv tonnasje
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
I alt  122 966  109 050 45 444 45 463 77 522 63 587  343  348 2 408 173 2 148 692
Tankskip under 3000 bt2 3 141 2 372 3 016 1 959  125  413 33 27 17 980 16 357
Tankskip over 3000 bt2  102 926 84 563 28 285 25 925 74 641 58 638 54 41 2 177 314 1 829 887
Tørrlastskip under 500 bt2 4 796 5 493 4 704 5 373 92  120  139  150 35 151 40 588
Tørrlastskip over 500 bt2 12 103 16 622 9 439 12 206 2 664 4 416  117  130  177 728  261 860
1  Skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister og skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister med sertifikat for innenriksfart.
2  Bruttotonn

Standardtegn i tabeller