Statistisk sentralbyrå


Sjøtransportundersøkelsen

1   Sjøtransportundersøkelsen. Fraktede passasjerer på norskregistrerte1 passasjerskip i innenriksfart. 2000 og 2001
Skipsgruppe Antall passasjerer Aktive skip Aktiv tonnasje
2000 2001 2000 2001 2000 2001
I alt 50 190 976 49 557 379  416  415  304 579  328 463
Hurtigruteskip2  421 208  446 684 11 11 91 662 91 662
Bilfergeskip 37 574 910 36 220 310  182  196  151 555  172 067
Andre passasjerskip og ferger 12 194 858 12 890 385  223  208 63 994 67 366
1  Skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister.
2  Hurtigruten Bergen-Kirkenes.

Standardtegn i tabeller