Statistisk sentralbyrå

Sametingsvalget

5   Sametingsvalet 2005. Godkjende røyster, etter parti/valliste1 og valkrins
Parti/liste Heile landet Valkrins
1 Varanger 2 Tana 3 Karasjok 4 Kautokeino 5 Porsanger 6 Alta/Kvalsund 7 Nord-Troms 8 Midt-Troms 9 Sør-Troms 10 Nordre Nordland 11 Midtre Nordland 12 Sørsame-området 13 Sør-Norge
I alt 8 928  750  702 1 012 1 107  695  876  721  748  352  189  370  498  908
NSR Norske Samers Riksforbund 2 351 - -  252  312 78  177  236  331  188 88  208  184  297
Senterpartiet  602 43 58 38 72  157 47  119 41 27 - - - -
Samer busett i Sør-Noreg  163 - - - - - - - - - - - -  163
Samefolkets parti  345 - -  256 - - - - - - - - - 89
NSR/SáB - Samefolkets forbund  240  240 - - - - - - - - - - - -
NSR og SáB fellesliste  265 -  265 - - - - - - - - - - -
Det norske Arbeidarparti 2 843  333  315  312  122  332  311  274  174 97 69  113  159  232
Samenes Folkeforbund (tidl. Samenes Valgforbund)  444 78 64 - - 78 33 - 68 40 32 11 16 24
Høgre  219 - - -  121 - 98 - - - - - - -
Flyttsamelista  254 - - -  254 - - - - - - - - -
Kautokeino Fastbuande si liste  158 - - -  158 - - - - - - - - -
Badjeolbmuid Listu  106 - -  106 - - - - - - - - - -
Framstegspartiet  201 - - - - 50 - 92 59 - - - - -
Midtre Nordland Tverrpolitiske Liste 38 - - - - - - - - - - 38 - -
Samisk Raud Valallianse 28 - - - - - - - 28 - - - - -
Sosialistisk Venstreparti  306 56 - 34 20 - 46 - 47 - - - -  103
Venstre 62 - - 14 48 - - - - - - - - -
Sørlista  139 - - - - - - - - - - -  139 -
Finnmarkslista  164 - - - - -  164 - - - - - - -
1  BL (Badjeolbmuid Listu), DL (Kautokeino Fastbuande si liste), A (Det norske Arbeidarparti), FL (Finnmarkslista), FNST (NSR og SáB fellesliste), FNSV (NSR/SáB - Samefolkets forbund), Frp (Framstegspartiet), H (Høgre), JL (Flyttsamelista), MNTL (Midtre Nordland Tverrpolitiske Liste), NSR (Norske samers riksforbund), SBS (Samer busett i Sør-Noreg), Sp (Senterpartiet), SRV (Samisk raud valallianse), SV (Sosialistisk Venstreparti), SVL (Samenes Folkeforbund), SáB (Samefolkets parti), V (Venstre) og ÅL (Sørlista).

Standardtegn i tabeller