Statistisk sentralbyrå

Sametingsvalget

2   Sametingsvalet 2005. Valde representantar, etter parti/valliste1, kjønn og valkrins
Valkrins I alt Parti/liste
I alt Kvinner A NSR FL NSR/SáB ÅL SáB JL DL Sp SBS
I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner I alt Kvinner
Heile landet 43 22 18 8 16 11 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 Varanger 3 2 2 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
2 Tana 3 1 2 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
3 Karasjok 4 2 2 1 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
4 Kautokeino 4 1 - - 2 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - - - -
5 Porsanger 3 1 2 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
6 Alta/Kvalsund 4 2 2 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
7 Nord-Troms 3 1 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 Midt-Troms 3 2 1 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Sør-Troms 3 3 1 1 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Nordre Nordland 3 2 1 1 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Midtre Nordland 3 2 1 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Sørsame-området 3 1 1 - 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - -
13 Sør-Norge 4 2 1 - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 -
1  A (Det norske Arbeidarparti), NSR (Norske samers riksforbund), FL (Finnmarkslista), NSR/SáB (NSR og SáB fellesliste), ÅL (Sørlista), SáB (Samefolkets parti), JL (Flyttsamelista), DL (Kautokeino Fastbuande si liste), Sp (Senterpartiet) og SBS (Samer busett i Sør-Noreg).

Standardtegn i tabeller