Statistisk sentralbyrå

Reiseundersøkelsen

5 Antall reiser til utvalgte land, etter formål. 4. kvartal 2008. 1 000
Land Antall utenlandsreiser i alt Feriereiser til utlandet Yrkesreiser til utlandet
I alt 1 392 1 073  319
Sverige  257  217 40
Spania  178  161 16
Danmark  161  128 33
Storbritannia  144  111 33
Tyskland 91 68 23

Standardtegn i tabeller