Statistisk sentralbyrå

Regnskapsstatistikk, nøkkeltall for børsnoterte selskap

1 Nøkkeltall for børsnoterte foretak
  Antall foretak Driftsmargin 1 Resultatgrad 2 Egenkapitalandel 3
    Prosent
1. kvartal 2002  151 10,5 9,4 35,4
2. kvartal 2002  150 10,8 14,6 36,0
3. kvartal 2002  152 5,8 2,8 35,7
4. kvartal 2002  147 7,8 5,6 35,0
1. kvartal 2003  141 12,7 11,1 35,0
2. kvartal 2003  135 9,6 5,7 36,2
3. kvartal 2003  133 13,0 13,3 36,3
4. kvartal 2003  131 10,4 11,1 37,4
1. kvartal 2004  133 16,2 16,4 38,1
2. kvartal 2004  137 14,0 13,7 38,8
3. kvartal 2004  137 13,7 14,5 38,1
4. kvartal 2004  140 11,5 14,4 38,9
1. kvartal 2005  143 17,8 16,7 39,4
2. kvartal 2005  153 17,7 17,6 39,7
3. kvartal 2005  155 18,4 19,1 40,4
4. kvartal 2005  163 17,6 17,0 40,0
1. kvartal 2006  164 21,4 23,0 39,6
2. kvartal 2006  161 21,3 22,9 39,9
3. kvartal 2006  162 19,9 18,8 39,3
4. kvartal 2006  168 16,0 17,8 41,1
1. kvartal 2007  175 19,0 21,1 42,5
2. kvartal 2007  175 20,7 22,5 41,4
3. kvartal 2007  171 18,0 20,8 41,4
4. kvartal 2007  172 14,7 15,2 41,7
1. kvartal 2008  170 17,1 18,1 40,5
2. kvartal 2008  165 21,6 22,4 39,2
1  Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2  Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3  Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital.

Standardtegn i tabeller