Prisnivå, Svalbard

2   Prisnivåindekser på utvalgte konsumgrupper(COICOP) 2001. Svalbard=100. Vektandelen i prosent
  Vekt Svalbard Indeks
TOTAL 100       123,4
     
MATVARER OG ALKOHOLFRIE DRIKKKEVARER 12,7 98,1
     
Matvarer 11,5 94,4
Brød og kornprodukter 1,7 87,8
Kjøtt 2,4 121,6
Fisk 0,7 99,9
Melk, ost og egg 2,5 73,1
Oljer og fett 0,3 91,8
Frukt 0,9 59,6
Grønnsaker, inkl. poteter 1,3 100,8
Sukker, sjokolade, andre sukkervarer 1,2 112,8
Andre matvarer 0,5 89,3
     
Alkoholfrie drikkevarer 1,2 133,1
Kaffe, te og kakao 0,3 105,0
Mineralvann, leskedrikker og juice 0,9 142,3
     
ALKOHOLDRIKKER OG TOBAKK 2,2 260,3
Alkoholholdige drikkevarer 1,8 215,1
Brennevin 0,7 259,0
Vin 0,7 166,6
Øl 0,5 194,0
Tobakk 0,4 443,9
     
KLÆR OG SKOTØY 7,8 94,3
Klesplagg 6,8 95,6
Sko og annet fottøy 1,0 85,2
     
BOLIG LYS OG BRENSEL 17,6 147,6
Betalt husleie 7,5 203,8
Beregnet husleie 4,7 102,3
Produkter til reparasjon av bolig 2,1 108,2
Andre tjenester knyttet til bolig 1,0 90,5
Elektrisitet og brensel 2,3 116,2
     
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER MV. 4,7 110,4
Møbler, tepper og reparasjoner 2,0 111,8
Boligtekstiler 0,2 98,8
Husholdningsapparater inkl. reparasjoner 0,8 111,6
Kjøkkenutstyr, glass, dekketøy mv. 0,5 120,7
Verktøy og utstyr for hus og hage 0,3 113,3
Rengjøring og ettersyn i bolig 0,9 102,9
     
HELSEPLEIE 1,5 123,1
Legemidler, helseartikler, briller mv. 1,1 124,9
Helsetjenester utenom institusjon 0,4 118,0
     
TRANSPORT 23,1 131,8
Kjøp av egne transportmidler 7,9 150,4
Drift og vedlikehold av transportmidler 5,9 156,8
Transporttjenester 9,2 99,9
     
POST- OG TELETJENESTER1 2,7 114,7
Teletjenester 2,1 122,6
     
KULTUR OG FRITID2 15,1 108,4
Audiovisuelt utstyr 3,9 111,8
Andre varer, kultur og fritid 2,7 129,0
Annet utstyr, fritid og hage 1,6 107,5
Tjenester, fritid og kultur 3,2 109,6
Aviser, bøker og skrivemateriell 2,0 108,8
     
UTDANNING 0,3 125,6
     
HOTELL- OG RESTAURANTTJENESTER 5,4 116,3
Restauranttjenester 5,2 117,6
Hotelltjenester 0,2 86,2
     
ANDRE VARER OG TJENESTER3 6,9 107,4
Personlig pleie 2,1 111,3
Andre personlige varer 0,4 129,2
Sosiale omsorgstjenester 1,5 98,7
Forsikring 2,8 106,3
Grupper som ikke publiseres: (1) Posttjenester, teleutstyr (2) Feriereiser, pakketurer (3) Finansielle tjenester utenom forsikring, Andre tjenester - Dermed kan forbruksvekter ikke oppsummeres til 100.

Standardtegn i tabeller