Prisnivå, Svalbard

1   Prisnivåindekser på utvalgte konsumgrupper (COICOP) 2001. Fastland=100. Vektandelen i prosent
  Vekt Fastlandet Indeks
TOTALINDEKS 100         91,9
MATVARER OG ALKOHOLFRIE DRIKKKEVARER 11,9       112,2
Matvarer 10,6 116,1
Brød og kornprodukter 1,6 117,7
Kjøtt 2,6 89,8
Fisk 0,7 107,8
Melk, ost og egg 2,0 141,4
Oljer og fett 0,3 117,5
Frukt 0,8 162,8
Grønnsaker, inkl. poteter 1,0 126,4
Sukker, sjokolade, andre sukkervarer 1,1 93,6
Andre matvarer 0,6 115,5
     
Alkoholfrie drikkevarer 1,3 79,0
Kaffe, te og kakao 0,4 94,9
Mineralvann, leskedrikker og juice 0,9 71,5
     
ALKOHOLDRIKKER OG TOBAKK 2,8 37,4
Alkoholholdige drikkevarer 1,6 50,5
Brennevin 0,4 38,6
Vin 0,6 61,1
Øl 0,6 48,8
Tobakk 1,2 20,7
     
KLÆR OG SKOTØY 5,8 107,8
Klesplagg 4,9 106,1
Sko og annet fottøy 0,9 117,1
     
BOLIG LYS OG BRENSEL 26,2 93,7
Betalt husleie 4,0 58,2
Beregnet husleie 12,3 96,6
Produkter til reparasjon av bolig 4,3 109,6
Andre tjenester kynttet til bolig 1,3 100,0
Elektrisitet og brensel 4,2 101,2
     
MØBLER OG HUSHOLDNINGSARTIKLER MV. 6,3 94,2
Møbler, tepper og reparasjoner 2,4 88,4
Boligtekstiler 0,6 109,2
Husholdningsapparater inkl. reparasjoner 1,4 90,6
Kjøkkenutstyr, glass, dekketøy mv. 0,4 84,2
Verktøy og utstyr for hus og hage 0,5 96,4
Rengjøring og ettersyn i bolig 1,1 106,5
     
HELSEPLEIE 2,5 85,8
Legemidler, helseartikler, briller mv. 1,1 82,6
Helsetjenester utenom institusjon 1,4 88,3
     
TRANSPORT 19,9 71,8
Kjøp av egne transportmidler 10,7 65,9
Drift og vedlikehold av transportmidler 6,0 63,6
Transporttjenester 3,2 106,8
     
POST- OG TELETJENESTER1 2,0 83,9
Teletjenester 1,8 81,1
     
KULTUR OG FRITID2 11,7 107,5
Audiovisuelt utstyr 2,7 91,7
Andre varer, kultur og fritid 0,9 83,3
Annet utstyr, fritid og hage 1,8 123,4
Tjenester, fritid og kultur 2,6 94,9
Aviser, bøker og skrivemateriell 1,8 94,0
     
UTDANNING 1,0 86,1
     
HOTELL- OG RESTAURANTTJENESTER 4,0 89,5
Restauranttjenester 3,6 86,2
Hotelltjenester 0,4 121,2
     
ANDRE VARER OG TJENESTER3 6,0 94,4
Personlig pleie 2,0 92,4
Andre personlige varer 0,5 84,3
Sosiale omsorgstjenester 1,3 101,4
Forsikring 1,9 93,5
1 Grupper som ikke publiseres: Posttjenester, teleutstyr
2 Feriereiser, pakketurer
3 Finansielle tjenester utenom forsikring, Andre tjenester - Dermed kan forbruksvekter ikke oppsummeres til 100.

Standardtegn i tabeller