Statistisk sentralbyrå

Kjøpekraftsundersøkelsen, vare- og tjenestepriser

1 Prisnivåindekser og variasjonskoeffisient for grupper av varer og tjenester 2010. EU27=100
  Konsum i husholdninger (totalindeks) Matvarer og alkoholfrie drikkevarer Alkoholholdige drikkevarer og tobakk Klær Skotøy Elektrisitet, fyringsoljer og annet brensel Møbler, tepper og annet gulvbelegg Husholdnings-
apparater
Audiovisuelt utstyr Kjøp av egne transportmidler Transport-
tjenester
Post- og teletjenester, teleutstyr Hotell- og restaurant-
tjenester
Sveits  148  149  112  126  118  116  104  112  103  106  134  103  141
Norge  147  165  237  138  141  151  113  129  117  158  158 83  178
Danmark  143  136  125  125  113  175  103  119  113  167  129 84  153
Finland  123  113  136  122  120  105  111  108  106  114  131 82  129
Sverige  120  116  140  126  115  123 97  125  115 98  129 65  138
Luxembourg  120  116 88  105  108  104  111 96 96 97 91 87  107
Irland  118  120  170 95 80  111 99 95 94  116  121  104  129
Frankrike  112  109  108  107 96 98  104  108  103  102  106  120  104
Belgia  112  115  100  115  111  109  105  103  103  101  109  112  112
Island  111  113  155  135  136 60  112  153  153  118  118 80  114
Østerrike  107  115 92  103  101  110  104 96  102  106  100 96  104
Nederland  106 96  102  102  107  115 98 91 98  113  103 90  105
Tyskland  104  110 98  104  102  119 96 93 96  101  110 91  103
Italia  104  106  104  101  113 94  108  107  106  100 80  108  107
Storbritannia  100  102  142 89 85 87  105  102 98 91  129  101  103
Spania 97 94 80 90  101 95  107  109  100 98 92  128 95
Hellas 96 98 90  107  107 78  108 97  100 96 88  115 96
Kypros 89  106 95 94 90 97 98  115  106 98 94 49  106
Portugal 88 91 83  100 86  113  100 93 99  120 79  102 81
Slovenia 84 95 80 98 87 97 96  103  102 94 88 84 87
Malta 79 93 91 88 91 86  118  126  110  114  142 86 77
Estland 75 81 80  100  109 79 83 93  101 88 75 89 71
Kroatia 74 92 82  104 96 75 74 96  104 97 90 87 91
Tyrkia 73 90  106 73 72 89 75  100  110  115 81  104 79
Tsjekkia 72 78 82 98 97  106 80 99 97 90 63  107 59
Slovakia 71 81 82  102 91  100 87 92 97 89 59  124 71
Latvia 69 83 83  100 99 71 70 87 96 91 60 82 77
Ungarn 65 81 68 85 90 86 75 83 99 95 80 99 54
Polen 63 70 74 96 85 83 72 83 91 90 70 83 77
Litauen 63 72 78 98  103 80 71 91 97 92 64 63 65
Romania 59 67 64 94 94 56 61 80 96 88 49 76 50
Montenegro 59 77 50  105  111 58 60 83 92 85 65 64 62
Bosnia-Hercegovina 57 75 58  100 93 66 54 90  100 86 75 88 59
Serbia 52 65 49 98 96 47 56 86 94 85 53 39 54
Bulgaria 51 66 64 75 73 61 62 87 89 88 45 73 45
Albania 50 70 51 77 76 55 58 99  101 98 50 72 42
Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia 44 51 41 76 75 52 73 79 92 90 40 74 42
                           
Variasjonskoeffisient:                          
Euroområdet EA16 15,4 10,6 26,6 12,0 13,9 15,2 9,2 15,6 12,5 8,3 18,0 18,6 18,4
Tidligere EU15 12,6 12,4 23,4 10,0 12,5 14,8 4,6 14,1 12,9 7,2 15,7 13,3 13,5
EU27 25,3 18,3 27,8 11,5 13,2 19,4 17,8 14,4 10,6 9,3 25,5 19,9 25,0
Alle 37 land 31,6 24,9 38,9 14,9 15,8 29,1 21,3 15,4 10,3 17,0 32,6 21,7 35,2
Kilde: Eurostat.

Standardtegn i tabeller