08.04 Industri, produksjonsindeks

 Tidligere publiserte tabeller. 2012
Produksjonsindeks . 2005=100. Månedstall etter næring og varetype. Sesongjustert (06.07.2012)
Produksjonsindeks . 2005=100. Periodetall etter næring og varetype. Sesongjustert (06.07.2012)
Produksjonsindeks (06.07.2012)
Produksjonsindeks (06.07.2012)
Produksjonsindeks (06.07.2012)
Produksjonsindeks . 2005=100. Månedstall etter næring og varetype. Virkedagkorrigerte, sesongjusterte og Trendserier (06.07.2012)
Vekter (06.07.2012)
Produksjonsindeksen for industrien. Mai 2012. Prosentvis endring (06.07.2012)