08.04 Industri, produksjonsindeks

 Tidligere publiserte tabeller. 2008
Produksjonsindeks . 1995=100. Månedstall etter næring og varetype. Sesongjustert (07.02.2008)
Produksjonsindeks . 1995=100. Periodetall etter næring og varetype. Sesongjustert (07.02.2008)
Produksjonsindeks (07.02.2008)
Produksjonsindeks (07.02.2008)
Produksjonsindeks (07.02.2008)
Produksjonsindeks . 1995=100. Månedstall etter næring og varetype. Virkedagkorrigerte, sesongjusterte og Trendserier (07.02.2008)
Vekter (07.02.2008)
Produksjonsindeksen for industrien. Desember 2007. Prosentvis endring (07.02.2008)