Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Januar 2011- desember 2011 Endring i prosent Januar 2011- desember 2011 Endring i prosent Januar 2011- desember 2011 Endring i prosent Januar 2011- desember 2011 Endring i prosent Januar 2011- desember 2011 Endring i prosent
Totalt sal 9 673 -0,9 1 507 -7,7 3 482 5,0 66 -16,7  458 -13,2
Østfold  449 -4,1  103 -5,6  192 3,5 7 -18,3 36 -13,6
Akershus  934 -5,2  175 -9,9  324 4,8 5 -15,4 45 3,0
Oslo 1 217 -4,7  120 -5,1  315 5,4 10 -16,9  121 -18,9
Hedmark  275 -4,6 71 -8,6  169 -0,1 3 -21,7 22 -11,8
Oppland  282 -0,6 73 -10,6  169 3,0 3 -20,7 14 -18,5
Buskerud  388 -0,8 98 -8,2  214 4,8 7 7,1 25 2,1
Vestfold  308 -1,5 82 -8,0  149 -1,1 5 -11,0 22 -6,5
Telemark  232 1,4 57 -9,5  135 3,2 3 -18,6 6 15,5
Aust-Agder  173 -3,3 44 -7,8  109 2,3 3 -22,6 5 -46,6
Vest-Agder  191 -4,1 51 -7,3  110 10,2 2 -7,5 9 -2,6
Rogaland  764 -3,4  122 -6,2  278 8,4 3 -14,5 13 -16,5
Hordaland  816 23,0  130 -7,8  257 5,3 4 -19,7 28 -17,3
Sogn og Fjordane  306 -3,6 31 -9,1  106 6,9 1 -12,1 7 0,6
Møre og Romsdal  528 0,5 73 -7,7  172 2,7 2 -26,6 17 -12,8
Sør-Trøndelag  375 -5,2 87 -8,4  231 7,2 2 -23,6 18 -28,9
Nord-Trøndelag  259 -0,3 43 -7,7  122 2,8 1 -26,1 12 -20,6
Nordland  501 -5,6 74 -7,7  185 4,7 2 -27,6 29 -18,1
Troms  406 2,6 48 -0,5  134 12,3 2 -2,2 19 7,7
Finnmark Finnmárku  206 6,4 23 -11,7 80 3,6 1 -33,1 5 -28,5
Ikkje fordelt2 1 061 : 2 : 30 : 1 : 7 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller