Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Desember 2009-november 2010 Endring i prosent Desember 2009-november 2010 Endring i prosent Desember 2009-november 2010 Endring i prosent Desember 2009-november 2010 Endring i prosent Desember 2009-november 2010 Endring i prosent
Totalt sal 9 741 3,0 1 641 -6,2 3 241 6,9 75 7,2  515 13,1
Østfold  455 0,5  110 -6,1  183 8,5 8 11,3 42 18,0
Akershus  972 2,4  195 -7,0  302 6,8 6 8,4 43 11,8
Oslo 1 241 2,1  127 -6,8  287 14,2 11 27,9  139 31,1
Hedmark  288 0,6 78 -4,7  168 2,0 3 -6,0 25 3,7
Oppland  279 2,0 81 -6,8  161 4,6 4 -8,6 17 32,1
Buskerud  387 2,3  107 -6,3  201 4,6 7 -5,6 24 12,6
Vestfold  311 -1,6 90 -6,1  149 8,2 5 4,8 23 -11,8
Telemark  227 -3,6 63 -6,0  129 5,0 4 0,0 5 -17,5
Aust-Agder  175 -3,7 48 -5,2  103 2,8 3 35,2 9 26,2
Vest-Agder  200 -6,5 56 -5,7 98 -1,4 2 -28,8 8 3,0
Rogaland  794 6,4  131 -6,8  250 7,8 3 14,7 15 12,5
Hordaland  640 4,7  143 -7,0  240 6,1 4 -4,9 35 0,7
Sogn og Fjordane  326 15,8 34 -6,5 98 7,8 1 6,9 7 32,4
Møre og Romsdal  520 5,4 79 -5,6  164 9,3 2 -2,8 19 15,6
Sør-Trøndelag  380 0,2 95 -6,6  213 2,1 3 10,1 25 7,5
Nord-Trøndelag  256 3,6 47 -5,9  117 8,2 1 -0,5 15 14,2
Nordland  522 2,3 80 -5,5  173 6,6 3 -6,2 38 -3,7
Troms Romsa  404 6,6 49 -6,3  115 6,9 2 -14,8 17 6,3
Finnmark Finnmárku  193 -0,4 26 1,2 75 20,0 2 51,3 8 11,6
Ikkje fordelt2 1 172 : 1 : 16 : 2 : 3 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller