Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juli 2009-juni 2010 Endring i prosent Juli 2009-juni 2010 Endring i prosent Juli 2009-juni 2010 Endring i prosent Juli 2009-juni 2010 Endring i prosent Juli 2009-juni 2010 Endring i prosent
Totalt sal 9 606 1,7 1 676 -5,8 3 146 3,9 73 0,3  515 14,7
Østfold  463 2,3  112 -6,1  177 4,6 7 0,6 42 22,1
Akershus  969 -0,5  198 -7,8  294 3,5 6 4,0 42 4,4
Oslo 1 236 1,0  130 -7,3  272 7,7 9 7,3  135 28,2
Hedmark  288 -0,1 79 -3,5  167 0,9 3 -9,8 25 10,6
Oppland  277 2,8 84 -3,6  158 5,6 4 -9,3 16 20,8
Buskerud  382 -0,4  110 -6,3  196 0,0 7 -5,0 24 18,7
Vestfold  321 1,3 92 -6,5  145 6,7 5 -3,5 23 -15,9
Telemark  233 0,3 65 -2,9  128 4,7 4 -7,8 6 -8,4
Aust-Agder  177 -2,3 49 -4,6  101 -1,3 3 15,2 9 13,8
Vest-Agder  214 -2,7 57 -4,5 97 -1,2 2 -22,4 8 2,3
Rogaland  785 8,7  133 -6,1  241 6,0 3 4,9 15 14,6
Hordaland  625 -0,7  146 -6,0  234 4,5 4 -5,2 36 -0,6
Sogn og Fjordane  322 21,8 35 -4,7 96 7,8 1 1,0 7 27,8
Møre og Romsdal  508 4,0 80 -5,0  160 8,7 2 -6,5 19 27,3
Sør-Trøndelag  385 1,1 97 -5,5  209 0,7 3 5,0 25 13,1
Nord-Trøndelag  253 5,0 48 -6,5  113 4,2 1 -2,6 15 28,0
Nordland  521 4,2 82 -5,1  167 2,5 3 -7,2 40 15,9
Troms  402 10,9 50 -7,1  110 -0,9 2 -12,4 17 13,5
Finnmark Finnmárku  195 -9,2 26 -3,6 71 15,4 2 26,1 8 11,9
Ikkje fordelt2 1 051 : 1 : 10 : 2 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller