Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

4 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mai 2009- april 2010 Endring i prosent Mai 2009- april 2010 Endring i prosent Mai 2009- april 2010 Endring i prosent Mai 2009- april 2010 Endring i prosent Mai 2009- april 2010 Endring i prosent
Totalt sal 9 529 -0,1 1 693 -5,5 3 101 1,5 73 -2,5  513 13,0
Østfold  467 4,7  113 -5,7  174 1,5 7 -0,3 41 16,1
Akershus  959 -3,8  199 -9,3  288 0,3 6 2,2 42 0,7
Oslo 1 285 4,0  131 -8,5  266 4,6 9 3,2  135 28,0
Hedmark  288 -1,0 80 -2,7  166 -1,1 4 -11,9 26 13,2
Oppland  279 3,5 85 -1,4  158 5,8 4 -10,3 16 19,1
Buskerud  376 -4,6  111 -5,8  193 -4,0 7 -6,3 25 21,4
Vestfold  342 4,5 92 -6,4  141 2,9 5 -6,0 23 -16,4
Telemark  232 -1,5 66 -1,9  126 1,3 4 -11,9 6 3,0
Aust-Agder  179 -1,6 49 -3,1  100 -4,3 3 12,5 8 11,6
Vest-Agder  230 1,5 57 -5,5 97 -2,9 2 -26,8 9 6,1
Rogaland  771 5,9  135 -6,2  236 2,7 3 8,6 14 -1,6
Hordaland  623 -4,5  148 -6,0  232 1,7 4 -9,8 37 -0,4
Sogn og Fjordane  315 20,5 36 -2,3 95 5,3 1 -2,6 7 25,6
Møre og Romsdal  504 1,1 81 -4,2  158 6,1 2 -7,2 18 20,0
Sør-Trøndelag  391 3,1 99 -4,5  209 1,3 3 1,7 26 13,5
Nord-Trøndelag  252 4,3 49 -5,2  111 0,8 1 -6,2 15 31,0
Nordland  505 1,4 83 -3,8  166 1,3 3 -10,8 39 14,2
Troms Romsa  397 12,1 51 -5,8  109 -1,2 2 -14,9 17 14,7
Finnmark Finnmárku  190 -17,2 27 0,4 69 14,5 2 20,0 8 -7,8
Ikkje fordelt2  944 : 1 : 8 : 2 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller