Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Priser på fyringsolje og drivstoff. Kroner per liter1
  Fyringsolje Bensin blyfri 98 oktan Bensin blyfri 95 oktan Diesel2
Prosent        
Endring mars 2010-februar 2010 5,6 2,9 3,5 3,2
Endring mars 2010-mars 2009 20,9 16,9 17,5 15,8
         
Kroner        
Januar 2009 7,36 11,10 10,75 10,99
Februar 2009 7,02 11,37 10,94 10,45
Mars 2009 6,66 11,30 10,84 10,00
April 2009 6,90 11,68 11,33 10,45
Mai 2009 7,06 12,11 11,70 10,60
Juni 2009 7,53 12,69 12,43 10,80
Juli 2009 7,24 12,61 12,13 10,79
August 2009 7,51 12,87 12,39 11,02
September 2009 7,24 12,67 12,27 10,88
Oktober 2009 7,22 12,25 11,84 10,60
November 2009 7,37 12,61 12,13 11,06
Desember 2009 7,33 12,54 12,11 10,96
Januar 2010 7,95 12,77 12,38 11,43
Februar 2010 7,62 12,84 12,31 11,22
Mars 2010 8,05 13,21 12,74 11,58
1  Prisene er gjennomsnittlige utsalgspriser innhentet til konsumprisindeksen.
2  Avgiftspliktig diesel.

Standardtegn i tabeller