Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  November 2008-oktober 2009 Endring i prosent November 2008-oktober 2009 Endring i prosent November 2008-oktober 2009 Endring i prosent November 2008-oktober 2009 Endring i prosent November 2008-oktober 2009 Endring i prosent
Totalt sal 9 452 -2,6 1 771 -6,1 3 015 -1,0 71 -22  453 1,8
Østfold  445 -2,5  119 -6,1  169 -2,7 7 -13 34 -1,3
Akershus  985 0,9  214 -7,9  285 -0,1 6 -22 41 7,8
Oslo 1 272 -5,9  137 -8,8  253 -2,3 9 -31  106 10,5
Hedmark  289 -1,5 82 -6,5  167 2,4 4 14 23 -7,7
Oppland  269 -2,8 86 -6,7  150 1,5 4 -1 13 -19,1
Buskerud  381 -6,0  117 -5,7  195 -3,3 7 -17 21 15,3
Vestfold  328 2,9 97 -6,1  134 -5,3 5 -13 27 0,0
Telemark  233 -7,0 67 -7,6  121 -3,0 4 -18 6 6,1
Aust-Agder  180 2,5 51 0,0  101 1,5 2 -11 7 4,5
Vest-Agder  224 5,6 60 -8,7 99 -0,6 2 -18 8 -1,0
Rogaland  719 -2,9  140 -7,0  225 -5,4 3 -31 13 -6,0
Hordaland  642 4,9  157 -4,7  225 1,7 4 -33 37 -7,0
Sogn og Fjordane  272 6,7 37 -4,1 89 0,3 1 -36 5 -25,2
Møre og Romsdal  500 -2,3 84 -4,4  149 -1,2 2 -19 15 -5,8
Sør-Trøndelag  378 -1,4  103 -5,3  207 6,0 3 -30 23 -9,7
Nord-Trøndelag  240 9,8 51 -5,1  107 -4,4 1 -19 12 8,6
Nordland  502 4,0 87 -3,3  161 3,4 3 -29 36 12,7
Troms Romsa  358 5,4 53 -4,1  106 -7,4 2 -43 15 11,1
Finnmark Finnmárku  198 -11,4 26 -8,1 61 13,4 1 -1 7 -18,5
Ikkje fordelt2 1 035 : 1 : 12 : 0 : 3 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller