Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Februar 2008-
januar 2009
Endring i prosent Februar 2008-
januar 2009
Endring i prosent Februar 2008-
januar 2009
Endring i prosent Februar 2008-
januar 2009
Endring i prosent Februar 2008-
januar 2009
Endring i prosent
Totalt sal 9 360 -4,2 1 835 -5,9 3 047 2,7 77 -25,5  440 -10,4
Østfold  453 -1,5  122 -6,4  172 1,8 7 -13,8 34 -3,9
Akershus  949 -0,6  224 -7,9  288 4,8 6 -26,8 38 -11,4
Oslo 1 249 -11,5  146 -6,2  256 -2,9 9 -38,6 91 -15,9
Hedmark  288 -2,6 84 -8,7  166 5,8 4 -15,6 21 -28,3
Oppland  271 -2,3 89 -5,8  148 4,2 4 -8,9 14 -26,9
Buskerud  394 -3,5  120 -6,2  200 1,3 8 -18,4 17 -10,2
Vestfold  309 -2,3  100 -4,7  138 0,5 5 -21,2 26 -13,2
Telemark  236 -6,3 70 -7,6  124 3,2 4 -17,8 6 -15,8
Aust-Agder  181 11,3 51 0,1  103 12,9 2 -17,9 7 -2,8
Vest-Agder  213 5,7 62 -8,2  101 5,2 2 -24,3 8 -11,3
Rogaland  723 0,8  146 -6,0  234 -0,8 3 -31,2 14 13,4
Hordaland  618 7,3  160 -4,9  225 8,2 5 -26,4 39 -11,4
Sogn og Fjordane  241 -14,4 38 -6,6 88 1,8 1 -33,7 6 -31,8
Møre og Romsdal  480 -6,8 87 -5,3  148 -2,1 3 -30,3 17 1,2
Sør-Trøndelag  379 -3,0  107 -5,5  203 8,5 3 -32,7 23 -13,8
Nord-Trøndelag  215 1,4 53 -3,9  109 -1,4 1 -40,3 13 -1,8
Nordland  479 2,1 88 -4,7  162 9,0 3 -28,7 41 25,1
Troms Romsa  341 0,0 55 -5,0  111 -2,4 2 -43,5 14 -11,0
Finnmark Finnmárku  238 14,9 29 0,5 58 9,9 1 -26,8 9 -25,7
Ikkje fordelt2 1 105 : 1 : 12 : 1 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller