Statistisk sentralbyrå

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal (Publisert 20. november 2007)
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  November 2006- oktober 2007 Endring i prosent November 2006- oktober 2007 Endring i prosent November 2006- oktober 2007 Endring i prosent November 2006- oktober 2007 Endring i prosent November 2006- oktober 2007 Endring i prosent
Totalt sal 9 705 0,4 1 974 -5,0 2 910 10,7  101 -24,4  491 -13,3
Østfold  460 -7,7  132 -4,9  163 14,2 8 -29,9 34 -21,7
Akershus  843 9,6  247 -7,4  267 15,3 8 -21,3 43 -16,7
Oslo 1 525 3,3  162 -5,9  264 6,5 16 -18,6  108 -15,8
Hedmark  291 1,1 93 -5,0  152 9,6 4 -12,7 30 -12,1
Oppland  276 0,7 96 -5,8  139 7,4 4 -25,3 19 -14,6
Buskerud  405 -2,3  129 -4,6  193 11,7 9 -33,8 22 -32,4
Vestfold  319 2,9  106 -3,3  135 6,2 6 -32,7 30 -4,5
Telemark  243 5,0 77 -6,2  118 12,4 5 -19,3 7 -17,6
Aust-Agder  159 2,8 52 -4,7 88 9,9 3 -30,0 8 -14,2
Vest-Agder  228 -4,1 68 -4,8 94 10,1 3 -37,1 9 -28,1
Rogaland  723 2,1  158 -2,4  230 11,8 5 -27,9 13 -17,3
Hordaland  612 0,5  170 -3,6  202 10,0 7 -31,0 44 7,4
Sogn og Fjordane  271 18,7 41 -4,5 85 8,4 1 -29,7 8 -11,0
Møre og Romsdal  514 -5,8 92 -3,8  147 7,5 3 -30,5 16 0,3
Sør-Trøndelag  388 3,2  113 -4,3  182 11,4 5 -20,0 25 -3,3
Nord-Trøndelag  211 5,2 55 -6,6  108 9,5 2 -17,5 14 -1,0
Nordland  561 -7,6 93 -4,0  145 11,2 5 -15,8 32 -13,8
Troms Romsa  367 3,3 59 -7,3  110 8,3 4 -4,1 16 -11,5
Finnmark Finnmárku  202 -3,0 29 -3,8 52 3,3 2 -6,8 12 5,7
Ikkje fordelt2 1 105 : 1 : 37 : 1 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller