Statistisk sentralbyrå

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Juli 2005- juni 2006 Endring i prosent Juli 2005- juni 2006 Endring i prosent Juli 2005-juni 2006 Endring i prosent Juli 2005- juni 2006 Endring i prosent Juli 2005-juni 2006 Endring i prosent
Totalt sal 9 515 2,0 2 111 -3,4 2 548 8,8  133 -7,5  560 -6,3
Østfold  479 -1,4  142 -3,8  140 5,6 11 -5,3 44 -7,9
Akershus  749 -1,3  274 -1,0  221 16,9 10 -4,0 50 1,6
Oslo 1 404 45,8  175 -4,7  235 5,6 18 2,5  122 12,4
Hedmark  280 -3,0  100 -5,0  136 3,4 5 -22,2 33 -2,5
Oppland  271 3,1  104 -3,3  127 9,1 6 -2,5 22 4,4
Buskerud  401 3,2  139 -4,2  169 15,9 13 -10,7 32 2,8
Vestfold  306 -0,8  112 -5,3  124 14,2 9 -5,0 30 -5,1
Telemark  223 1,8 84 -3,0  103 8,9 6 -7,6 10 10,4
Aust-Agder  149 8,2 54 -2,4 77 19,8 5 3,6 9 -11,8
Vest-Agder  212 0,4 73 -4,3 82 7,3 5 -11,3 13 -41,0
Rogaland  680 -2,8  162 -2,4  198 11,5 7 -11,6 16 -31,4
Hordaland  572 -22,4  177 -3,2  178 0,9 10 -14,8 38 -10,8
Sogn og Fjordane  225 -20,0 43 -5,2 76 3,5 2 -18,6 9 -23,7
Møre og Romsdal  511 -14,0 97 -4,2  132 4,1 5 -13,3 15 -26,6
Sør-Trøndelag  396 0,7  121 -3,6  161 6,0 6 -5,8 27 -13,4
Nord-Trøndelag  192 -8,8 60 0,4 96 5,5 2 -9,7 14 -11,1
Nordland  583 8,1 99 -3,5  126 6,2 6 -12,2 39 -7,9
Troms  322 -12,7 64 -3,9 95 8,9 5 -11,8 19 -10,6
Finnmark Finnmárku  202 -3,5 31 -4,8 44 3,6 2 -3,0 12 -14,1
Ikkje fordelt2 1 361 : 1 : 25 : 1 : 8 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller