Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mai 2005-april 2006 Endring i prosent Mai 2005-april 2006 Endring i prosent Mai 2005-april 2006 Endring i prosent Mai 2005-april 2006 Endring i prosent Mai 2005-april 2006 Endring i prosent
Totalt sal 9 491 2,7 2 124 -3,3 2 532 10,8  130 -11,7  552 -9,8
Østfold  484 2,7  144 -2,8  140 7,5 11 -8,3 45 -4,7
Akershus  744 -3,0  276 -0,7  218 18,9 9 -9,9 50 -1,6
Oslo 1 380 60,5  177 -4,9  234 7,4 18 2,1  119 9,1
Hedmark  280 -3,0  101 -5,7  136 5,0 5 -26,5 33 -4,3
Oppland  268 2,7  104 -4,0  126 10,3 6 -9,4 22 0,5
Buskerud  397 3,5  139 -4,4  167 19,0 12 -13,6 32 2,2
Vestfold  306 -1,6  114 -3,2  124 15,7 9 -12,7 29 -7,1
Telemark  220 1,8 84 -3,2  103 10,7 6 -12,6 10 6,6
Aust-Agder  148 9,0 54 -3,1 77 25,0 4 -4,6 9 -17,4
Vest-Agder  206 -2,6 74 -3,2 83 11,6 5 -20,5 14 -44,3
Rogaland  668 -7,9  164 -1,4  196 14,2 7 -17,9 16 -32,9
Hordaland  566 -26,8  179 -2,7  177 2,5 10 -16,8 37 -17,3
Sogn og Fjordane  222 -23,7 43 -6,0 76 4,0 2 -20,4 9 -27,5
Møre og Romsdal  506 -17,1 97 -4,2  132 6,8 5 -17,5 15 -29,5
Sør-Trøndelag  398 1,7  121 -4,5  161 7,3 5 -9,8 27 -17,3
Nord-Trøndelag  191 -11,9 60 -0,9 95 6,4 2 -13,9 13 -10,6
Nordland  573 9,2 99 -4,3  125 7,5 6 -16,1 38 -8,5
Troms  313 -18,0 64 -2,5 94 10,3 4 -14,6 19 -16,6
Finnmark Finnmárku  206 -0,6 30 -6,8 44 3,6 2 -7,3 12 -9,3
Ikkje fordelt2 1 414 : 1 : 24 : 1 : 4 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller