Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Januar 2005- desember 2005 Endring i prosent Januar 2005- desember 2005 Endring i prosent Januar 2005- desember 2005 Endring i prosent Januar 2005- desember 2005 Endring i prosent Januar 2005- desember 2005 Endring i prosent
Totalt sal 9 341 0,0 2 139 -3,5 2 436 7,2  130 -17,3  525 -24,9
Østfold  470 -0,8  145 -2,1  133 1,8 10 -22,2 43 -16,8
Akershus  722 -11,4  274 -2,0  205 12,2 9 -15,8 46 -18,1
Oslo 1 764 94,2  177 -8,4  223 -1,2 17 -1,1  108 -14,7
Hedmark  277 -5,8  102 -4,4  131 1,2 6 -30,6 32 -15,6
Oppland  264 -0,7  105 -3,1  122 8,8 6 -17,6 20 -17,8
Buskerud  389 -0,2  141 -3,9  159 19,0 12 -19,3 30 -15,3
Vestfold  378 -8,3  115 -3,5  117 5,7 9 -23,9 28 -17,7
Telemark  234 3,2 85 -3,0 98 6,1 6 -15,9 9 -18,5
Aust-Agder  143 6,5 54 -3,5 73 21,9 4 -6,7 8 -23,4
Vest-Agder  228 -6,5 75 -2,1 81 11,8 5 -25,6 14 -49,1
Rogaland  660 -15,0  164 -2,0  187 10,0 7 -19,8 17 -39,7
Hordaland  818 -23,2  179 -2,8  171 -0,5 10 -21,2 37 -31,4
Sogn og Fjordane  242 -20,4 44 -4,4 75 6,9 2 1,1 9 -31,3
Møre og Romsdal  515 -21,0 98 -3,8  130 6,7 5 -23,3 15 -41,4
Sør-Trøndelag  422 -0,9  123 -4,1  157 4,9 6 -14,1 25 -33,7
Nord-Trøndelag  186 -17,5 60 -1,2 93 4,9 2 -15,3 13 -22,3
Nordland  568 8,0  100 -4,2  123 7,0 6 -20,5 37 -23,3
Troms  348 -16,0 65 -2,6 94 8,6 5 -13,8 19 -31,8
Finnmark Finnmárku  205 -4,9 31 -3,7 43 0,8 2 -17,4 12 -24,7
Ikkje fordelt2  507 : 1 : 21 : 0 : 4 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller