Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Desember 2004-november 2005 Endring i prosent Desember 2004-november 2005 Endring i prosent Desember 2004-november 2005 Endring i prosent Desember 2004-november 2005 Endring i prosent Desember 2004-november 2005 Endring i prosent
Totalt sal 9 321 -0,1 2 150 -2,7 2 421 7,7  131 -17,2  533 -26,7
Østfold  468 -0,7  146 -1,4  132 1,7 10 -22,6 43 -17,4
Akershus  718 -10,5  275 -0,7  203 12,2 9 -16,1 47 -20,5
Oslo 1 289 68,7  178 -8,9  224 -0,6 17 1,1  109 -18,1
Hedmark  278 -5,2  103 -3,6  132 2,5 6 -26,4 32 -16,6
Oppland  266 0,7  106 -2,2  122 9,5 6 -7,8 21 -16,8
Buskerud  388 2,0  142 -3,4  156 21,3 12 -23,6 31 -16,7
Vestfold  300 -8,4  116 -2,4  116 6,3 9 -25,0 28 -21,8
Telemark  220 1,2 85 -1,6 98 7,1 6 -14,9 9 -23,9
Aust-Agder  143 8,0 54 -2,7 72 23,3 4 1,1 9 -16,7
Vest-Agder  204 -5,5 75 -1,5 81 12,5 5 -25,9 15 -49,0
Rogaland  649 -14,7  165 -0,8  186 10,4 7 -21,5 18 -38,4
Hordaland  580 -30,5  180 -2,1  169 0,0 10 -23,0 37 -34,0
Sogn og Fjordane  229 -24,4 44 -4,2 75 8,2 2 -2,1 9 -29,4
Møre og Romsdal  509 -19,8 99 -3,1  128 7,0 5 -24,2 15 -39,0
Sør-Trøndelag  402 0,6  124 -3,0  157 5,7 6 -15,0 26 -34,0
Nord-Trøndelag  189 -16,4 61 -0,2 93 5,4 2 -15,7 13 -19,6
Nordland  562 9,4  100 -3,9  123 8,0 6 -19,4 37 -23,9
Troms  319 -20,1 66 -2,0 94 7,9 5 -13,8 19 -32,0
Finnmark Finnmárku  204 -4,8 31 -3,7 42 0,6 2 -16,0 12 -25,4
Ikkje fordelt2 1 405 : 1 : 18 : 0 : 3 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller