Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mars 2004- februar 2005 Endring i prosent Mars 2004- februar 2005 Endring i prosent Mars 2004- februar 2005 Endring i prosent Mars 2004- februar 2005 Endring i prosent Mars 2004- februar 2005 Endring i prosent
Totalt sal 9 273 -0,2 2 198 -1,3 2 286 8,2  146 -15,6  644 -22,6
Østfold  465 2,2  148 0,0  130 8,7 12 -13,9 48 -12,8
Akershus  787 3,4  279 2,8  184 10,1 10 -16,3 51 -21,2
Oslo  734 -7,3  188 -7,6  223 4,0 17 -7,1  110 -33,9
Hedmark  290 -1,6  107 -0,9  130 8,0 7 -12,6 35 -26,0
Oppland  261 -2,7  107 -1,3  113 5,2 6 -19,5 22 -25,1
Buskerud  382 2,3  146 -3,1  137 22,8 14 -5,8 32 -26,0
Vestfold  319 -4,1  118 -2,3  109 -0,9 10 -27,9 32 -26,9
Telemark  216 -2,9 86 -2,7 93 8,2 7 -11,3 9 -40,2
Aust-Agder  135 2,5 56 0,7 61 12,1 4 -9,6 10 -21,2
Vest-Agder  214 0,7 76 0,2 74 13,7 6 -19,5 26 -20,7
Rogaland  758 -1,1  166 0,8  173 7,9 8 -18,9 26 -25,8
Hordaland  822 -0,5  184 0,4  170 7,9 12 -18,9 50 -20,1
Sogn og Fjordane  305 0,8 46 -0,6 72 11,1 2 -12,4 14 4,6
Møre og Romsdal  646 7,7  101 -1,7  124 11,2 6 -24,6 26 39,4
Sør-Trøndelag  401 7,8  127 -1,0  150 8,2 6 -17,7 34 -17,7
Nord-Trøndelag  224 1,7 61 1,7 90 6,7 3 -13,9 16 -12,6
Nordland  514 0,4  103 0,3  116 7,0 7 -20,5 49 -10,9
Troms  401 10,6 66 -1,4 86 1,8 5 -12,9 26 -7,7
Finnmark Finnmárku  216 -16,5 33 2,9 43 -2,8 3 -22,1 15 -19,7
Ikkje fordelt2 1 184 : 1 : 9 : 0 : 14 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller