Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadsperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mars 2003-februar 2004 Endring i prosent Mars 2003-februar 2004 Endring i prosent Mars 2003-februar 2004 Endring i prosent Mars 2003-februar 2004 Endring i prosent Mars 2003-februar 2004 Endring i prosent
Totalt sal 9 305 -0,2 2 227 -1,2 2 112 1,7  173 -1,7  842 4,3
Østfold  455 -1,2  148 -0,6  120 1,0 14 -0,6 55 -0,5
Akershus  765 -9,2  271 -1,5  167 -5,8 12 -11,1 64 -4,4
Oslo  791 -7,9  203 2,2  214 17,8 18 12,5  167 -1,6
Hedmark  294 -1,3  108 -1,9  120 1,4 8 -4,9 47 -2,4
Oppland  268 -1,6  109 2,0  108 -6,1 8 -15,1 29 8,5
Buskerud  373 -5,9  150 -0,2  112 -9,5 15 -8,3 43 -4,8
Vestfold  333 3,8  121 -2,0  110 -0,4 14 2,4 43 6,1
Telemark  223 0,3 89 1,3 86 1,4 8 -2,5 16 -8,0
Aust-Agder  132 -3,6 55 -3,0 54 -1,2 5 -13,1 13 -2,9
Vest-Agder  212 6,1 76 0,0 65 -4,6 7 10,9 33 19,9
Rogaland  767 9,5  165 -3,3  160 10,1 10 -0,1 35 1,5
Hordaland  827 7,6  183 -0,7  158 10,2 15 1,9 66 5,4
Sogn og Fjordane  302 -3,7 46 -1,7 65 4,2 3 -0,7 14 12,1
Møre og Romsdal  602 5,2  103 -1,7  111 -2,1 8 2,6 20 10,3
Sør-Trøndelag  372 4,5  128 2,5  139 0,3 7 -1,7 41 8,3
Nord-Trøndelag  221 3,3 60 1,5 84 1,2 3 -1,7 18 -1,9
Nordland  512 3,2  103 0,9  109 1,7 9 -4,9 58 17,8
Troms  363 0,9 67 1,4 84 8,6 6 0,4 28 7,9
Finnmark Finnmárku  258 13,4 32 0,1 44 8,3 3 -5,7 18 1,0
Ikkje fordelt2 1 234 : 10 : 3 : 0 : 31 :
1  Statistikken blir i prinsippet basert på leveringsadressa, det vil seie at salet blir registrert i det fylket der kunden overtek produktet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller