Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

3   Salg av petroleumsprodukter1, etter fylke. Tolvmånedersperioder. Millioner liter. Foreløpige tall
  Totalt salg Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  April 2002-mars 2003 Endring i prosent April 2002-mars 2003 Endring i prosent April 2002-mars 2003 Endring i prosent April 2002-mars 2003 Endring i prosent April 2002-mars 2003 Endring i prosent
Totalt salg 9 386 1,8 2 246 -0,1 2 097 5,5  198 22,5  833 34,2
Østfold  464 -1,0  148 -1,8  119 12,2 14 7,2 58 22,0
Akershus  846 3,0  276 0,6  178 0,0 14 -11,1 70 10,5
Oslo  869 15,7  199 3,2  185 12,2 17 76,8  179 66,6
Hedmark  300 6,2  109 -1,3  119 0,0 9 8,2 50 56,2
Oppland  273 4,4  106 -1,9  114 3,1 9 9,3 29 50,2
Buskerud  398 6,4  150 0,2  122 3,4 17 17,1 47 25,4
Vestfold  341 12,5  123 0,9  126 30,8 14 21,7 44 27,6
Telemark  226 -3,6 88 1,9 85 4,3 8 18,2 18 52,9
Aust-Agder  138 5,8 57 1,1 55 4,4 6 25,2 14 54,1
Vest-Agder  204 2,2 75 -0,7 69 13,2 7 28,2 30 31,1
Rogaland  712 5,3  170 0,7  146 9,8 10 24,6 36 9,2
Hordaland  774 -3,4  184 -0,4  143 -4,7 15 13,2 65 22,1
Sogn og Fjordane  308 0,9 47 -0,6 62 -0,4 3 25,3 13 28,4
Møre og Romsdal  575 -3,7  105 -0,4  114 -0,1 7 6,2 19 3,8
Sør-Trøndelag  357 5,5  125 -1,9  137 3,7 8 17,4 41 50,4
Nord-Trøndelag  213 5,7 58 -2,8 83 1,8 3 7,7 19 31,3
Nordland  494 1,3  101 -1,3  107 -0,6 10 10,4 52 25,0
Troms  355 -5,9 65 0,0 78 4,6 6 5,8 27 22,5
Finnmark  236 17,3 31 -3,2 42 18,6 3 7,0 19 37,6
Ikke fordelt2 1 303 : 29 : 12 : 18 : 3 :
1  Statistikken baseres i prinsippet på leveringsadressen, det vil si at salget registreres i det fylket hvor kunden overtar produktet.
2  Omfatter blant annet direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller