Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

3   Salg av petroleumsprodukter1, etter fylke. Tolvmånedersperioder. Millioner liter. Foreløpige tall
  Totalt salg Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Mars 2002-februar 2003 Endring i prosent Mars 2002-februar 2003 Endring i prosent Mars 2002-februar 2003 Endring i prosent Mars 2002-februar 2003 Endring i prosent Mars 2002-februar 2003 Endring i prosent
Totalt salg 9 334 0,2 2 254 0,0 2 091 4,4  192 16,2  793 24,8
Østfold  461 -2,6  149 -1,6  119 11,3 14 2,8 55 14,9
Akershus  843 0,6  276 -0,4  177 -1,6 14 -15,5 67 3,7
Oslo  859 13,6  199 2,2  182 8,7 16 66,4  170 52,6
Hedmark  298 5,1  110 0,1  118 -1,8 9 5,2 48 51,2
Oppland  272 3,8  107 -1,3  115 4,3 9 9,5 27 37,7
Buskerud  397 4,2  151 0,4  124 4,3 16 12,3 45 14,4
Vestfold  335 9,0  123 0,4  125 28,7 14 16,6 41 13,7
Telemark  222 -5,8 88 1,5 85 3,7 8 14,8 17 42,3
Aust-Agder  136 4,0 57 1,1 55 2,7 6 18,6 13 40,7
Vest-Agder  200 -0,9 76 -0,6 68 10,7 7 22,5 28 19,2
Rogaland  701 3,0  171 1,3  145 7,8 10 19,7 35 -0,4
Hordaland  769 -5,2  184 -0,3  143 -6,0 15 10,2 62 16,5
Sogn og Fjordane  314 3,2 47 -0,5 62 0,0 3 16,3 13 24,2
Møre og Romsdal  572 -5,8  105 -0,2  114 -0,1 7 5,9 18 -0,1
Sør-Trøndelag  356 5,0  125 -1,4  138 6,5 7 13,9 38 37,1
Nord-Trøndelag  213 5,9 59 -1,7 83 1,6 3 4,2 19 29,1
Nordland  496 1,5  102 -0,5  107 -0,4 10 10,5 49 16,5
Troms  359 -6,0 66 0,7 78 2,5 6 2,6 26 14,8
Finnmark  228 10,5 32 -0,9 40 12,6 3 7,5 18 32,7
Ikke fordelt2 1 302 : 29 : 13 : 15 : 3 :
1  Statistikken baseres i prinsippet på leveringsadressen, det vil si at salget registreres i det fylket hvor kunden overtar produktet.
2  Omfatter blant annet direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller