Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Januar-desember 2001 Endring i prosent Januar-desember 2001 Endring i prosent Januar-desember 2001 Endring i prosent Januar-desember 2001 Endring i prosent Januar-desember 2001 Endring i prosent
Totalt sal 9 399 3,7 2 271 3,7 2 014 8,2 166 11,0 628 11,6
Østfold 470 18,7 152 4,6 109 15,0 14 4,2 46 7,1
Akershus 847 4,8 277 7,8 180 17,1 16 26,9 64 29,7
Oslo 749 14,6 196 3,1 165 17,6 10 36,2 111 23,0
Hedmark 287 2,6 111 5,4 124 -2,8 9 -14,9 30 10,4
Oppland 266 7,1 109 4,3 111 10,2 8 10,1 19 17,9
Buskerud 387 4,6 152 1,3 123 -3,0 15 -1,1 39 29,7
Vestfold 308 10,3 123 1,2 97 16,5 12 24,2 36 35,8
Telemark 239 5,1 87 2,6 82 12,1 7 11,2 12 -2,8
Aust-Agder 132 4,0 57 1,6 54 8,4 5 6,5 10 1,2
Vest-Agder 201 16,8 76 4,1 62 7,2 5 11,0 24 8,6
Rogaland 692 2,1 171 1,1 137 1,7 8 6,2 36 -1,4
Hordaland 824 -8,0 186 4,0 153 20,8 14 5,1 51 1,8
Sogn og Fjordane 304 2,6 48 4,0 61 2,7 2 1,6 11 -26,0
Møre og Romsdal 605 7,4 106 2,4 114 2,7 7 8,4 18 7,5
Sør-Trøndelag 340 2,4 127 3,0 130 1,4 7 2,2 28 9,2
Nord-Trøndelag 202 1,2 61 3,1 82 9,0 3 26,0 14 23,3
Nordland 489 0,7 103 2,9 108 6,0 9 1,1 43 9,4
Troms 389 -7,7 65 1,5 75 0,0 5 14,0 23 -9,4
Finnmark 198 22,3 33 5,1 36 10,1 3 -7,6 14 -14,0
Ikkje fordelt2 1 471 : 30 : 11 : 9 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressen, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar blant anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller