Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. 12-månadersperiodar. Millionar liter. Førebels tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Desember 2000-november 2001 Endring i prosent Desember 2000-november 2001 Endring i prosent Desember 2000-november 2001 Endring i prosent Desember 2000-november 2001 Endring i prosent Desember 2000-november 2001 Endring i prosent
Totalt sal 9 324 0,0 2 251 1,2 1 997 4,3 162 0,4 611 0,7
Østfold 462 12,0 152 3,2 109 10,8 13 -9,1 44 -4,6
Akershus 822 -1,6 272 4,2 178 13,3 15 11,1 62 14,9
Oslo 739 10,0 195 1,1 163 15,2 9 17,9 105 5,6
Hedmark 284 -1,4 109 2,5 124 -6,0 9 -16,9 28 -3,1
Oppland 261 2,1 108 1,0 110 4,9 8 -7,1 18 3,7
Buskerud 382 -0,1 151 -0,5 123 -5,2 15 -9,3 37 12,0
Vestfold 306 4,4 123 -0,7 95 12,1 11 10,3 35 28,0
Telemark 236 -1,2 87 1,7 81 9,8 7 3,9 11 -11,2
Aust-Agder 131 1,4 56 -0,3 53 6,0 5 -1,4 9 -7,8
Vest-Agder 197 9,3 76 1,3 61 2,9 5 2,0 23 -0,4
Rogaland 690 -0,9 170 -0,9 136 -2,5 8 -2,5 36 -7,2
Hordaland 821 -8,6 185 2,2 151 16,5 13 -2,1 50 -6,7
Sogn og Fjordane 303 1,9 47 0,3 60 -3,5 2 -5,1 11 -30,6
Møre og Romsdal 599 4,2 105 -0,8 113 -1,8 7 -0,7 18 -3,5
Sør-Trøndelag 338 -1,5 127 0,4 129 -2,5 7 -5,3 27 -3,5
Nord-Trøndelag 200 -2,7 60 -0,7 82 4,2 3 9,3 13 12,3
Nordland 486 -1,9 102 0,1 106 -0,5 8 -7,9 43 10,5
Troms 395 -7,1 65 0,4 78 7,4 5 0,0 23 -15,2
Finnmark 193 12,8 32 -0,8 36 1,4 3 -14,4 14 -23,5
Ikkje fordelt2 1 476 : 29 : 10 : 8 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressen, det vil seie at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar blant anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller