Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

3   Sal av petroleumsprodukt1, etter fylke. Tolvmånadersperiodar. Millionar liter. Førebelse tal
  Totalt sal Bilbensin Autodiesel Fyringsparafin Lette fyringsoljer
  Februar 2000-
januar 2001
Endring i
prosent
Februar 2000-
januar 2001
Endring i
prosent
Februar 2000-
januar 2001
Endring i
prosent
Februar 2000-
januar 2001
Endring i
prosent
Februar 2000-
januar 2001
Endring i
prosent
Totalt sal 9 139 -7,3 2 222 -1,6 1 908 -0,8 152 -18,8 567 -22,8
Østfold 402 -13,9 148 -2,8 98 -8,9 13 -24,8 43 -15,1
Akershus 817 -22,4 261 1,2 158 -4,4 12 -30,4 50 -26,4
Oslo 658 12,7 191 -5,0 143 10,2 7 -18,3 92 -26,0
Hedmark 285 -6,6 106 -3,1 131 0,6 11 -10,5 27 -29,2
Oppland 254 -3,8 107 -0,7 105 -1,3 7 -20,3 17 -23,7
Buskerud 375 -10,3 152 -1,3 131 2,2 15 -19,9 31 -32,0
Vestfold 283 -8,1 124 -0,6 85 -2,9 9 -25,2 27 -15,7
Telemark 231 -9,6 86 3,0 75 0,5 6 -19,5 12 -23,4
Aust-Agder 129 0,2 57 -0,8 52 6,0 5 -9,6 9 -19,6
Vest-Agder 174 -17,9 75 -1,4 60 -4,1 5 -24,9 22 -10,1
Rogaland 683 -19,5 171 -3,0 137 -6,3 8 -29,1 37 -31,2
Hordaland 890 -4,4 182 -2,1 131 -2,3 13 -14,7 49 -21,2
Sogn og Fjordane 299 1,0 47 -4,0 60 -2,9 2 -13,8 14 -28,3
Møre og Romsdal 575 -6,6 105 -3,0 114 9,4 6 -21,3 17 -22,2
Sør-Trøndelag 338 -4,5 126 -0,4 130 0,6 6 -18,6 25 -24,9
Nord-Trøndelag 192 -18,9 61 -4,3 78 -5,5 3 -23,8 11 -5,1
Nordland 490 -6,3 102 -4,7 104 -5,8 8 -18,1 39 -13,2
Troms 425 -5,3 65 -6,3 75 21,1 5 -19,3 26 -15,8
Finnmark 165 -22,8 31 -6,7 34 -5,3 3 -30,4 17 -23,7
Ikkje fordelt2 1 472 : 25 : 8 : 7 : 2 :
1  Statistikken vert i prinsippet basert på leveringsadressen, dvs. at salet vert registrert i det fylket kunden tek over produktet.
2  Omfattar blant anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller